Identificatie en registratie (I en R) varkens en varkensleveringen

Uit NORA Online
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringen
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Identificatie en registratie (I en R) varkens en varkensleveringen
Inhoud: Varkens, -houders, -locaties in Nederland
Type: Sectorregistraties
Subtype: Dieren
Domein: Domein Landbouw natuur en voedselOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekkers: Gezondheidsdienst voor Dieren I&RVL-bureau
Afnemers: veehouders, hobbydierhouders, dierenartsen, toezichthouders, overige, ad hoc afnemers

De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Varkens, -houders, -locaties in Nederland

Beschrijving

De identificatie en registratie (I&R) varkens en varkensleveringen is een database waarin alle verplaatsingen en toestemmingen voor verplaatsingen van varkens worden geregistreerd. Het doel van I&R varkens en varkensleveringen is een snelle tracering van dieren mogelijk te maken. Dit is nodig bij het uitbreken en bestrijden van dierziektes en bij het traceren van varkens die risico’s vormen voor de volksgezondheid. I&R is een Europese verplichting. Alle varkens in Nederland moeten geregistreerd zijn. Ze hebben een oormerk in en veranderingen in het aantal, de verblijfplaats en de verplaatsingen binnen Nederland en van of naar het buitenland worden in het I&R-systeem bijgehouden. De locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar varkens worden gehouden. Het UBN wordt geregistreerd in het I&R systeem voor dieren voor:

 • veehouders en hobbydierhouders
 • slachtplaatsen
 • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
 • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

Alle verplaatsingen van varkens (ook van hobbydieren) moeten binnen twee werkdagen gemeld worden bij het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Bij de melding worden de volgende gegevens gevraagd:

 • UBN van de melder (eigenaar of handelaar van varkens)
 • UBN – locatie waar het dier vandaan komt of het land van herkomst
 • UBN – locatie waar het dier naartoe gaat of land van bestemming
 • het aantal varkens
 • het soort varken (slachtvarken, vleesbig, fokzeug, fokbeer of overige slachtdier)
 • transportdatum

Informatie

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Herkomst gegevens:
Alle gegevens die bij de melding worden doorgegeven zijn afkomstig van de eigenaar of handelaar van varkens. Voor alle houders van varkens geldt een meldingsplicht. Dit kan gedaan worden via: mijn.rvo.nl. Op deze website kunnen varkenshouders aanpassingen zelf online doorgeven.https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren

 • Voice Response Systeem (VRS). Hier kunnen meldingen telefonisch worden doorgegeven.
 • Fax. Mutaties kunnen via fax worden toegestuurd aan het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 • Directe koppeling met bedrijfsmanagementsysteem. Bedrijven kunnen hun bedrijfsmanagementsystemen koppelen zodat relevante informatie direct automatisch wordt doorgegeven aan I&R.

Wettelijke grondslag:

Leveromvang:
Gemiddeld zijn er 1 miljoen vermeldingen per jaar en de registratie van varkens wordt al 17 jaar gedaan. Het register omvat tussen de 15 en 20 miljoen vermeldingen
Mutatiefrequentie:
Doorlopend
Informatiebronnen:
http://www.gddiergezondheid.nl/varken
Producten en diensten:
De database van varkens en varkensleveringen kan door overheidsinstanties of bedrijven opgevraagd worden bij het I&RVL-bureau van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Als het om gegevens van één tracering gaat dan wordt deze informatie in pdf formaat aangeleverd en bij een zoekopdracht van meerdere traceringen, wordt een grote hoeveelheid informatie aangeleverd uit de database.