Impact

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Eigenschappen

BeschrijvingVoordat een uitvoeringsorganisatie zover is dat er sprake is van gewijzigde, geautomatiseerd uitvoerbare uitvoeringsregels, zal moeten worden bepaald wat de impact is van de wetswijzing. Om de dialoog over de impact van een wetswijziging aan te gaan moet een uitvoeringsorganisatie eerst:
 • bepalen welke bedrijfsregels worden “geraakt” door de wijziging: welke bedrijfsregels moeten worden aangepast, toegevoegd of verwijderd.
 • bepalen welke uitvoeringsregels en –producten (zoals werkinstructies, correspondentie, teksten op website, formulieren en folders etc.) worden geraakt door de gewijzigde bedrijfsregels.

Om vervolgens te:

 • bepalen hoeveel het gaat kosten om de wijziging door te voeren in de bedrijfsregels en aansluitend in de uitvoeringsregels en –producten;
 • bepalen of de wetswijziging door de uitvoeringsorganisatie tijdig, juist en volledig uit te voeren is: mensen, middelen (waaronder techniek);
 • bepalen wat de impact is op de uitvoerbaarheid;
 • bepalen wat de impact is op de handhaafbaarheid.
ToelichtingEr zijn verschillende randvoorwaarden die vervuld moeten zijn, om met de wetgever een zinnige dialoog over de impact van de voorgestelde wijziging te voeren.

Allereerst is er een trigger nodig voor het bepalen van de impact: voornemen van de wetgever om een wet te wijziging om hiermee een beleidsdoel te bewerkstelligen.

Vervolgens is traceerbaarheid nodig om te kunnen bepalen welke onderdelen worden “geraakt” door de wetswijziging. Bij het ontbreken van traceerbaarheid tussen de uitvoering en de regels en gegevens en traceerbaarheid naar de (juridische) bron(nen), is het bepalen van impact een tijdrovende, handmatige klus, waarbij vooral sterk geleund moet worden op kennis en ervaring van medewerkers.

Een derde randvoorwaarde is een goed instrumentarium om in te kunnen schatten hoeveel tijd, mensen en middelen het gaat kosten om de wijziging op de verschillende niveaus te verwerken en wat de minimale doorlooptijd is van het doorvoeren van de wijziging, op basis van de beschikbare en in te zetten capaciteit en de onderlinge afhankelijkheden tussen de artefacten waarin de wijziging moet worden doorgevoerd.

In dit deel worden de volgende aspecten toegelicht:

 • Uitvoerbaarheid: wat is er nodig om met de wetgever de dialoog aan te gaan over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wet(swijziging)?
 • Handhaafbaarheid: wat is er nodig om met de wetgever de dialoog aan te gaan over de handhaafbaarheid van de voorgestelde wet(swijziging)?
 • Maakbaarheid van de inrichting van de uitvoering: wat is er nodig om de voorgestelde wet(swijziging) te kunnen realiseren in de uitvoering? Is de oplossing te construeren?
 • Haalbaarheid van de inrichting van de uitvoering: wat is er nodig om de gevolgen van de voorgestelde wet(swijziging) tijdig te kunnen uitvoeren zodat de ingangsdatum van de wet(swijziging) gehaald wordt?
 • Financieel effect voor opdrachtgever: wat is financiële gevolg voor de opdrachtgever van de voorgestelde wet(swijziging)?
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ImpactIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Financieel gevolg voor opdrachtgever (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenImpact
Haalbaarheid inrichting uitvoering (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenImpact
Handhaafbaarheid (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenImpact
Maakbaarheid inrichting uitvoering (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenImpact
Uitvoerbaarheid (Aspect van regelbeheer)Is relevant binnenImpact
Uitvoeringsanalyse (Maatregel)RealiseertImpact
Uitvoeringstoets (Maatregel)RealiseertImpact