Implementatierichtlijnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijnen


Een implementatierichtlijn is een verbijzondering van een (ArchiMate) eis (requirement). Implementatierichtlijnen expliciteren beheersmaatregelen. Zij fungeren als ontwerp- en toetsingsnorm en zijn het meest concrete abstractieniveau in het katern Beveiliging, op het grensvlak van ‘WAT’ en ‘HOE’ van normenkaders.

Implementatierichtlijnen kunnen worden gevonden op de pagina van de beheersmaatregel die zij expliciteren en zijn gebaseerd op bronnen zoals de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst).

Implementatierichtlijn Beheersmaatregel Heeft bron Specificatie bron
Automatisch aanmelden is niet toegestaan voor interactieve gebruikers Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.3.1.g
Wachtwoorden van gebruikersaccounts moeten minimaal elke 90 dagen gewijzigd worden Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.3.1.e, BIR 11.5.3.d
Voorafgaand aan het aanmelden wordt aan de gebruiker een melding getoond Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.1.b
Authenticatie van gebruikers plaats op basis van cryptografische techniek Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 6.2.1.d, BIR 10.8.4 f, BIR 11.4.2
Wachtwoorden van functionele accounts worden minder frequent gewijzigd Authenticatie (beheersmaatregel)
Voor het inloggen vanuit een niet-vertrouwd netwerk wordt een maximumtijd van 10 minuten en een minimumtijd van 10 seconden vastgesteld Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.1.f
Expiratiedatums van accounts zijn afgestemd op de einddatum van de contracten van de medewerkers Authenticatie (beheersmaatregel)
Bij het niet-dagelijks beheer van kritische beveiligingsvoorzieningen vanuit een vertrouwde omgeving is het vierogenprincipe een alternatief voor cryptografische authenticatie Authenticatie (beheersmaatregel)
De gebruikers hebben de mogelijkheid hun eigen wachtwoord te kiezen en te wijzigen Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.3.b
Netwerksessies worden na een vastgestelde periode van inactiviteit afgesloten Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.5
Op het eindgebruikersplatform wordt gebruik gemaakt van schermbeveiligingsprogrammatuur Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.5, BIR 11.3.2.a
Een mobiel apparaat vraagt om een pincode of wachtwoord bij het inschakelen Authenticatie (beheersmaatregel)
De default- en installatiewachtwoorden worden tijdens of direct na installatie verwijderd of gewijzigd Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.2.3.h
Voordat een geslaagde aanmelding op een systeem heeft plaatsgevonden toont het systeem uitsluitend informatie die noodzakelijk is voor de aanmelding Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.1.a, BIR 11.5.1.c, BIR 11.5.1.d
Nadat voor een gebruikersnaam 5 keer een foutief wachtwoord gegeven is wordt het account minimaal 10 minuten geblokkeerd Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.1.e
Werkplek voor telewerken Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.4.2, BIR 11.4.3
Initiële wachtwoorden en wachtwoorden die gereset zijn voldoen aan de wachtwoordconventie en daarbij wordt door het systeem afgedwongen dat bij het eerste gebruik dit wachtwoord wordt gewijzigd Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.2.3.b, BIR 11.3.1.f, BIR 11.5.3.e
Wachtwoorden voldoen aan de wachtwoordconventie Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.2.3.d, BIR 11.3.1.d, BIR 11.5.3.c, BIR 11.3.1.e, BIR 11.5.3.f
Het wachtwoord wordt niet getoond op het scherm tijdens het ingeven van het wachtwoord Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.1.h, BIR 11.5.3.g
Wachtwoordbestanden worden gescheiden opgeslagen van gegevens van de toepassing Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.3.h
Bij het intern gebruik van IT-voorzieningen worden gebruikers minimaal geauthentiseerd op basis van wachtwoorden Authenticatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.3.a
Beheertaken verlopen zoveel mogelijk via een menusysteem en gestandaardiseerde werkwijzen Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.6.1.a
Opgeslagen wachtwoorden worden altijd met een one-way hashfunctie versleuteld Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.2.3.g, BIR 11.5.3.i
In de soort toegangsregels wordt ten minste onderscheid gemaakt tussen lees- en schrijfbevoegdheden Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.6.1.b
Bij het overnemen van werkstations door beheerders om te kunnen meekijken op het werkstation wordt technisch afgedwongen dat hiervoor eerst toestemming aan de gebruiker wordt gevraagd Autorisatie (beheersmaatregel)
De technische implementatie van autorisaties naar autorisatiegroepen is in overeenstemming met de ontwerp- of systeemdocumentatie Autorisatie (beheersmaatregel)
De registratie van gebruikers en verleende toegangsrechten is zoveel mogelijk centraal geregeld Autorisatie (beheersmaatregel)
Besturingsprogrammatuur heeft de mogelijkheid sessies af te sluiten Autorisatie (beheersmaatregel)
De toekenning van rechten aan processen en bestanden is zo minimaal mogelijk Autorisatie (beheersmaatregel)
Systeemdata programmatuur en toepassingsgegevens zijn van elkaar gescheiden Autorisatie (beheersmaatregel)
Speciale (systeem)bevoegdheden zijn in aparte autorisatiegroepen opgenomen Autorisatie (beheersmaatregel)
Toegangsrechten worden zoveel mogelijk via groeperingmechanismen toegekend Autorisatie (beheersmaatregel)
Er worden vooraf gedefinieerde perioden (‘time slots’) gebruikt Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.5, BIR 11.5.6.a
Toepassingen mogen niet onnodig en niet langer dan noodzakelijk onder een systeemaccount draaien Autorisatie (beheersmaatregel)
Er zijn in productiezones geen hulpmiddelen toegankelijk die het systeem van logische toegangsbeveiliging doorbreken of de integriteit van de productieverwerking kunnen aantasten Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.1.4.c, BIR 12.4.1.b
Bij het koppelen van gebruikers aan autorisatiegroepen kunnen aangegeven onverenigbaarheden worden gesignaleerd Autorisatie (beheersmaatregel)
Voor groeperingsmechanismen geldt een naamgevingconventie die aansluit op zo stabiel mogelijke uitgangspunten Autorisatie (beheersmaatregel)
Authentificatieprocedures worden herhaald op basis van het hiervoor opgestelde beleid Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.6.c
De taken die met (tijdelijk) hogere rechten uitgevoerd worden kunnen niet onderbroken of afgebroken worden Autorisatie (beheersmaatregel)
Gebruikers hebben verschillende gebruiksprofielen voor operationele en proefsystemen Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.1.4e
Gebruikers krijgen geen algemene commando-omgeving tot hun beschikking Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.6.1.a
Werkstations die niet in gebruik zijn worden tegen onbevoegd gebruik beveiligd Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.3.2.c
Wachtwoorden worden versleuteld over een netwerk verzonden Autorisatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.1.i, BIR 11.5.3.i
De planning van reguliere batchprogramma’s is gebaseerd op de aangegeven tijdstippen Beheersing van verwerkingen BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.1.1.c, BIR 12.2.2.b, BIR 12.2.2.f, BIR 12.2.2.g
Onderdelen voor verwerking van batches worden pas opgestart nadat voorafgaande verwerkingen succesvol zijn beëindigd Beheersing van verwerkingen BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2.b, BIR 12.2.2.g
Infrastructuur bevat logica die het beheer van foutbestanden mogelijk maakt Beheersing van verwerkingen
Generatievalidatie- en herstelmechanismen voorkomen dubbele of onvolledige verwerkingen en borgen onderlinge verwerkingsrelaties bij het oplossen van productiefouten Beheersing van verwerkingen
Berichtverwerkende infrastructuur past foutloze berichtenverwerking toe Beheersing van verwerkingen
Bij uitwisseling van bestanden tussen centrale en decentrale servers of met externe partijen wordt de uitwisseling gecontroleerd met een apart file-transfermechanisme Beheersing van verwerkingen
Foutbestanden worden niet gebruikt als opslagmechanisme Beheersing van verwerkingen
Er wordt een logbestand aangemaakt van de activiteiten die tijdens de verwerking plaatsvinden Beheersing van verwerkingen BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2.h
Stapelen van fouten wordt voorkomen door toepassing van ‘noodstop’ mechanismen Beheersing van verwerkingen
Beheer is alleen toegestaan vanaf vooraf gedefinieerde IP-adressen Beperking van ongebruikte functies (hardening)
Voor toegang tot switches wordt gebruik gemaakt van Virtual LAN’s en de toegang tot netwerkpoorten wordt beperkt op basis van MAC-adres Beperking van ongebruikte functies (hardening)
Onnodige en ongebruikte functies van infrastructurele programmatuur zijn uitgeschakeld Beperking van ongebruikte functies (hardening)
Beheermogelijkheden zijn zoveel mogelijk afgesloten Beperking van ongebruikte functies (hardening)
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van versleutelde beheermechanismen Beperking van ongebruikte functies (hardening)
Identificatie- authenticatie- en autorisatiemechanismen zijn ook voor systeemhulpmiddelen van toepassing Beperking van systeemhulpmiddelen BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.4.a
Systeemhulpmiddelen en toepassingsprogrammatuur zijn gescheiden Beperking van systeemhulpmiddelen BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.4.b
Onnodige hulpprogramma’s en systeemprogrammatuur zijn verwijderd Beperking van systeemhulpmiddelen BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.4.h
Bij afgeleide gegevensverzamelingen die frequent en integraal worden overschreven door kopieën vanuit een basisgegevensverzameling is vergelijking van gegevensverzamelingen niet noodzakelijk Bestandscontrole
Vergelijk dezelfde kritische gegevens in verschillende gegevensverzamelingen Bestandscontrole
Indien de bestanden dezelfde metadata bevatten kan de controle plaatsvinden met hash-totalen Bestandscontrole
De beveiligingsfuncties voor Filtering en Logische Toegangsbeveiliging sluiten aan op de generieke beveiligingsvoorziening voor Security Incident en Event Management (SIEM) Controle en signalering
Er is gespecificeerd welke beveiligingsincidenten kunnen optreden Controle en signalering
Bij automatische controle op beveiligingsinstellingen wordt het inbrengen van het Soll-bestand voor beveiligingsinstellingen gescheiden van andere systeemfuncties Controle en signalering
Instelbaar is bij welke drempelwaarden een melding wordt gegeven die direct zichtbaar is voor de beheerorganisatie Controle en signalering
Instellingen van IB-functies die betrokken zijn bij filtering kunnen automatisch op wijzigingen worden gecontroleerd en gealarmeerd Controle en signalering
Instelbaar is bij welke drempelwaarden de beheerorganisatie wordt gealarmeerd Controle en signalering
De filtering tussen zones is afgestemd op de doelstelling van de zones en het te overbruggen verschil in beveiligingsniveau Controle op communicatiegedrag
In koppelpunten met externe of onvertrouwde zones worden maatregelen getroffen om aanvallen te signaleren en blokkeren Controle op communicatiegedrag
Al het gegevensverkeer vanuit externe of onvertrouwde zones wordt real-time inhoudelijk geïnspecteerd op inbraakpogingen Controle op communicatiegedrag
Op alle werkstations en daarvoor in aanmerking komende servers is antivirusprogrammatuur resident actief Controle op gegevensuitwisseling BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.4.1.d
Versleutelde gegevensstromen van en naar de externe zone worden ontsleuteld voor inhoudelijke controles Controle op gegevensuitwisseling
In een keten van zones binnen een organisatie wordt antivirusprogrammatuur van verschillende leveranciers toegepast Controle op gegevensuitwisseling BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.4.1
E-mailberichten met bijlagen worden uitsluitend doorgelaten op basis van geformaliseerde afspraken over de coderingsvorm (extensie) van de bijlage. Controle op gegevensuitwisseling
Berichten en bestanden met een omvang boven een vastgestelde grenswaarde worden geblokkeerd Controle op gegevensuitwisseling
Er is antivirusprogrammatuur actief die e-mailberichten en webpagina’s met kwaadaardige code blokkeert Controle op gegevensuitwisseling BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.4.1.d, BIR 10.8.1.b
Er is een (spam)filter geactiveerd voor zowel ontvangen als verzonden berichten Controle op gegevensuitwisseling
De uitvoer van toepassingssystemen waarmee gevoelige informatie wordt verwerkt wordt alleen verzonden naar computerterminals en locaties met een autorisatie Controle op gegevensuitwisseling BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.6.1.d
Aparte applicatietaken Controles voor risicovolle bedrijfsprocessen
Extra audit trail Controles voor risicovolle bedrijfsprocessen BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.1.g
Controletellingen database Controles voor risicovolle bedrijfsprocessen
Gegevensencryptie Controles voor risicovolle bedrijfsprocessen
Gegevensrubricering tonen Controles voor risicovolle bedrijfsprocessen
Er is rekening gehouden met de beperkingen op de import en/of export van computerapparatuur en -programmatuur waar cryptografische functies aan kunnen worden toegevoegd Encryptie BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 15.1.6.b
Er is rekening gehouden met de wettelijke beperkingen op het gebruik van versleutelingstechnieken Encryptie BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 15.1.6.c
De gebruikte cryptografische algoritmen zijn als open standaard per soort toepassing gedocumenteerd en staan als robuust bekend Encryptie
Hardware-oplossingen zijn gecertificeerd volgens daartoe strekkende standaarden Encryptie
De sleutellengte is instelbaar en voldoende groot Encryptie
Situaties waarin encrypties dient te worden toegepast Encryptie BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.6.1.c, BIR 10.9.2.c, BIR 12.2.3, BIR 10.6.1.c, BIR 11.5.3.i
Eenduidige mutatieverantwoordelijkheden Functie- en processcheiding
Aparte taak voor goedkeuren Functie- en processcheiding
Dezelfde gegevens in meerdere gegevensverzamelingen Functie- en processcheiding
Scheiding per zaak Functie- en processcheiding
Scheiding naar inhoud van gegevens Functie- en processcheiding
Basisscheidingen (klassieke functiescheiding) Functie- en processcheiding
Beheer versus gebruik Functie- en processcheiding
Stamgegevens versus mutaties Functie- en processcheiding
Scheiden en afhankelijk maken van processtappen Functie- en processcheiding
Scheiding bij massale invoer Functie- en processcheiding
De volgende handelingen worden overwogen om te verhinderen dat ‘mobile code’ ongeautoriseerde acties kan uitvoeren Geautoriseerde mobiele code
Autorisatiebeheersysteem Geprogrammeerde controles af te stemmen met generieke IT-voorzieningen
(Ver)sterkte authenticatie Geprogrammeerde controles af te stemmen met generieke IT-voorzieningen
Encryptie binnen of ten behoeve van een applicatie Geprogrammeerde controles af te stemmen met generieke IT-voorzieningen
Onweerlegbaarheid juiste ontvanger en verzender Geprogrammeerde controles af te stemmen met generieke IT-voorzieningen
Dubbele of ontbrekende bestandsuitwisseling Geprogrammeerde controles af te stemmen met generieke IT-voorzieningen
Het automatisch doorvoeren van een update vindt alleen plaats als hierover speciale afspraken zijn gemaakt met de leverancier. Handhaven technische functionaliteit
Technische integriteit programmapakketten Handhaven technische functionaliteit
Van programmapakketten en infrastructurele programmatuur kan bij voorkeur geautomatiseerd gecontroleerd worden of er bekende zwakheden in de configuratie voorkomen. Handhaven technische functionaliteit
Behoudens de door de leverancier goedgekeurde updates worden er geen wijzigingen aangebracht in programmapakketten en infrastructurele programmatuur Handhaven technische functionaliteit BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.5.3.a, BIR 12.5.3.b, BIR 12.5.3.c, BIR 12.5.3.d
Instellingen in overeenstemming met inrichtingsdocument Handhaven technische functionaliteit
Instellingen van programmapakketten en infrastructurele programmatuur kunnen geautomatiseerd worden gecontroleerd op configuratieafwijkingen van het vastgestelde inrichtingsdocument. Handhaven technische functionaliteit
Van programmapakketten en infrastructurele programmatuur kan bij voorkeur geautomatiseerd gecontroleerd worden of de laatste updates (patches) in zijn doorgevoerd. Handhaven technische functionaliteit
Voorzieningen op het gebied van automatic fail-over en load balancing Herstellen van verwerkingen
Afstand tussen locaties Herstellen van verwerkingen
Routines voor back-up en recovery Herstellen van verwerkingen
Berichten die van derden zijn ontvangen en naar derden zijn verzonden worden minimaal gebufferd totdat er voldoende zekerheid is over de integere verwerking Herstellen van verwerkingen
De bediening van IT-voorzieningen is niet gebonden aan een fysieke locatie Herstellen van verwerkingen
Er is voldoende buffering van tussenbestanden bij langere verwerkingsketens Herstellen van verwerkingen
Datacommunicatievoorzieningen beschikken over automatisch werkende alternatieve routeringmechanismen Herstellen van verwerkingen
Toegangsbeveiliging is geïmplementeerd op alle middelen die gegevens bevatten of verwerken Identificatie (beheersmaatregel)
Authenticatie (beheersmaatregel)
Autorisatie (beheersmaatregel)
BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.6.1.c
Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat gebruikers zich op de verschillende IT-voorzieningen in dezelfde keten opnieuw aan moeten melden Identificatie (beheersmaatregel)
Unieke identificatie Identificatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.2, BIR 11.5.3.a
Vrijgesteld van identificatie Identificatie (beheersmaatregel)
Systeemprocessen draaien onder een eigen gebruikersnaam Identificatie (beheersmaatregel)
Gebruikersnaam beheer Identificatie (beheersmaatregel)
Zodra een inlogproces succesvol is voltooid worden de datum en tijd van de voorgaande succesvolle login getoond Identificatie (beheersmaatregel) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 11.5.1.g
Het gebruik van speciale beheeraccounts is uitgeschakeld Identificatie (beheersmaatregel)
Voorinvullen e-formulieren Invoercontrole
Default waarden Invoercontrole
Validatie/ bestaanbaarheid/ relatie Invoercontrole BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.1.a, BIR 12.2.2.d
Batch- en hashtotals Invoercontrole BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2.e
Terugmelden invoer klantgegevens Invoercontrole
Controlegetal Invoercontrole
Weigeren invoer per batch Invoercontrole
Klant inschakelen Invoercontrole
Voorkomen dubbele invoer Invoercontrole
Signaleren invoer Invoercontrole BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.1.e
Volledigheid (en juistheid) inzending berichten Invoercontrole
Correctiemogelijkheden Invoercontrole BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2.c
Terugmelden omschrijving Invoercontrole
Vastleggen verwerkingsdatum Invoercontrole
Invoer aan de bron Invoercontrole
Verplichte veldinvulling bij kritische gegevens Invoercontrole
Onderscheid in invoeren wijzigen en verwijderen Invoercontrole BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2.a
Voortgangscontrole Invoercontrole
Volledigheid invoer-volgorde controle Invoercontrole
Periodiek worden er automatisch correlaties en rapportages gemaakt over de verschillende vastgelegde gebeurtenissen Rapportering
Periodiek worden er trendanalyses vervaardigd en gerapporteerd over relevante gebeurtenissen in de logbestanden van een in te stellen periode Rapportering
Uitsluitend geautoriseerde processen mogen logregels schrijven Registratie (logging)
Systeemklokken worden tijdens openstelling gesynchroniseerd Registratie (logging) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.10.6
Het vollopen van het opslagmedium voor de logbestanden wordt gelogd en leidt tot automatische alarmering van de beheerorganisatie Registratie (logging) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.10.3.c
Het raadplegen van logbestanden is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers Registratie (logging)
In een te schrijven logregel worden in geen geval gegevens opgenomen waardoor de beveiliging doorbroken kan worden Registratie (logging)
Bij onderhoud op analyse- en raadpleegvoorzieningen voor een logbestand wordt achterwaartse compatibiliteit afgedwongen Registratie (logging)
Beheerders zijn niet in staat de instellingen van de logging te wijzigen of logbestanden te verwijderen Registratie (logging)
Bij het schrijven en opslaan van logregels wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hiervoor ingerichte generieke beveiligingsvoorzieningen Registratie (logging)
Loginformatie wordt bewaard totdat de bewaartermijnen verstreken zijn Registratie (logging)
Bij het aanleggen van logbestanden wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van “write once”-technologie Registratie (logging)
Handelingen op te nemen in de logging Registratie (logging) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.6.1.d, BIR 10.10.1.a-l, BIR 11.5.4.f
Er zijn query- en analysetools aanwezig voor het kunnen ontsluiten van loginformatie Registratie (logging)
De volledigheid van de logging kan worden vastgesteld Registratie (logging)
In een logregel weg te schrijven informatie Registratie (logging) BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.10.4.a, BIR 10.10.4.b, BIR 10.10.4.c, BIR 10.10.4.d
Het overschrijven of verwijderen van logbestanden wordt gelogd in de nieuw aangelegde log Registratie (logging)
Sessie-encryptie met een unieke sessiesleutel heeft de voorkeur boven encryptie met periodiek te wijzigen sleutels Sleutelbeheer
Generatie en installatie van private keys master keys en rootcertificates vinden plaats binnen een beschermende omgeving van cryptohardware Sleutelbeheer
Cryptohardware is tamper-resistant Sleutelbeheer
Interactieve bediening van cryptohardware vindt plaats volgens het vier-ogen-principe Sleutelbeheer
Cryptografische sleutels en certificaten kennen een geldigheidstermijn Sleutelbeheer
Voldoende mogelijkheden tot informatievoorziening Uitvoercontrole
Geleidelijsten Uitvoercontrole BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2.e
Volledigheid verzending berichten Uitvoercontrole
Uitvoer alleen van noodzakelijke gegevens Uitvoercontrole
Volledigheid uitvoer Uitvoercontrole
Maken afdruk van gegevens van een post of zaak Uitvoercontrole
Volledigheid uitvoerlijsten zelf Uitvoercontrole
Wettelijke eisen Uitvoercontrole
Controletellingen batchverwerking Uitvoercontrole BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2.e
Afdrukken selectiecriteria bij uitvoerlijsten Uitvoercontrole
IT-voorzieningen zo mogelijk geografisch spreiden en op dezelfde technologie baseren Vermeervoudiging van systeemfuncties
Snelle beschikbaarheid van reserve-voorzieningen Vermeervoudiging van systeemfuncties
Uitwijkcontracten Vermeervoudiging van systeemfuncties
Dubbele uitvoering van voorzieningen Vermeervoudiging van systeemfuncties
Fysieke scheiding IT-voorzieningen Vermeervoudiging van systeemfuncties
Transactionele integriteit in lange ketens van verwerking Verwerkingsbeheersing
Handmatige bestandscorrecties Verwerkingsbeheersing
Informatieverstrekking aan derden Verwerkingsbeheersing
Controletellingen Verwerkingsbeheersing BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.2, BIR 12.2.2.a, BIR 12.2.2.b, BIR 12.2.4.b
Inhoud audit trail Verwerkingsbeheersing
Toepassen logistiek model Verwerkingsbeheersing BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 12.2.4.b
Raadpleegbaarheid audit trail Verwerkingsbeheersing
Schonen audit trail Verwerkingsbeheersing
Bewaartermijn audit trail Verwerkingsbeheersing
Er worden standaard voorzieningen geïmplementeerd om de beschikbaarheid van IT-voorzieningen te bewaken op basis van aanwezigheidssignalen en gebruiksmetingen Voorspellen en signaleren van onderbrekingen
Overschrijdingen van drempelwaarden worden doorgegeven aan een Event Console Voorspellen en signaleren van onderbrekingen
Er worden beperkingen opgelegd aan gebruikers en systemen ten aanzien van het gebruik van gemeenschappelijke resources Voorspellen en signaleren van onderbrekingen
PKI bij een onvertrouwd netwerk Wederzijdse authenticatie
Integriteitscontrole van het bericht
BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) BIR 10.9.2.a, BIR 10.9.2.b, BIR 10.9.2.d, BIR 10.9.2.f, BIR 10.8.4.a, BIR 10.8.4.b, BIR 10.8.4.c, BIR 10.8.4.d, BIR 12.2.3
Er is een betrouwbare berichtendienst in het besloten netwerkverkeer Wederzijdse authenticatie
Integriteitscontrole van het bericht
BIR 10.8.4.a, BIR 10.8.4.b, BIR10.8.4.c
Interne systemen wisselen gegevens uit met ketenpartners en klanten via een centrale interne zone (DMZ) en een vertrouwde externe zone Zonering
… overige resultaten
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen