Infrastructuur

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Vastgesteld door Programmeringsraad Logius (PL)
Bron
GA Infrastructuur

Inleiding

De huidige versie van GO Infrastructuur bevat op dit moment alleen de functie ‘Veilig digitaal datatransport’. Deze functie bestaat uit twee onderliggende functies, ‘Digitaal datatransport’ en ‘Voorkomen, detecteren en delen netwerkdreigingen’ die hier zijn beschreven. Voor de functie ‘Veilig digitaal datatransport’ wordt een aantal aanvullende keuzes onderzocht, zoals een bredere verplichting van Diginetwerk, oplossingen voor de continuïteit van datatransport met burgers en bedrijven, oplossingen voor netwerkdreigingen en veiligheid van Internet of Things.

GO Infrastructuur wordt mogelijk in een volgende versie ook uitgebreid met meer infrastructurele functies, zoals de functie ‘Ontwikkelen en exploiteren van generieke oplossingen voor digitale dienstverlening’. Dit is afhankelijk van de herijking van de afbakening van de GDI die op het moment van schrijven plaatsvindt en de ontwikkeling van de GDI-meerjarenvisie en specifiek het overheidsbeleid ten aanzien van de cloud. De onderwerpen Self sovereign identity en Uitwisselstandaarden worden op een later moment uitgewerkt als onderdeel van andere GO-domeinen (zie ook de GO backlog op pleio.nl).

Beschrijving

Veilig digitaal kunnen transporteren van data tussen informatiesystemen van dienstverleners en informatiesystemen, portalen en applicaties gebruikt door burgers en bedrijven en tussen informatiesystemen van deze dienstverleners onderling. Onder digitaal transporteren verstaan we het digitale transport tussen:

  • door dienstverleners gebruikte informatiesystemen onderling, ook dienstverleners in andere Europese landen;
  • informatiesystemen en applicaties van dienstverleners met informatievoorziening (informatiesystemen, portalen en applicaties) die burgers en bedrijven gebruiken, ook burgers en bedrijven buiten Nederland;

De infrastructuur hiervoor is uitgerust met detectiemiddelen om de betrouwbaarheid en veiligheid te bewaken, de status te monitoren en het gebruik van de infrastructuur bij te houden voor o.a. analyse van gebruik.

We spreken over ‘digitaal transporteren’ in plaats van ‘digitaal communiceren’ om aan te geven dat het hier om het transportmechanisme gaat en niet over de inhoud van de communicatie. Daarom ook spreken we over ‘data’ en niet over ‘gegevens’.


Voorbeelden

Zie onderliggende generieke functies.

Rationale

Voor digitale dienstverlening moeten dienstverleners veilig data kunnen uitwisselen met burgers en bedrijven en onderling. Daarvoor moeten hun informatiesystemen veilig digitaal verbonden zijn met systemen waar burgers en bedrijven toegang toe hebben en moeten hun informatiesystemen onderling veilig verbonden zijn.

Het digitale transport moet veilig en betrouwbaar zijn. Veilig, omdat de data die wordt getransporteerd alleen door de beoogde ontvanger gezien mag worden en onderweg niet gewijzigd mag worden. Betrouwbaar, zodat dienstverleners en burgers en bedrijven er gebruik van kunnen maken op ieder moment dat dat nodig is.

Verdere rationale voor deze generieke functie is te vinden in:

  • Maatschappelijke en technische ontwikkeling A (paragraaf 4.1.3)
  • Maatschappelijke en technische ontwikkeling C (paragraaf 4.1.3)

Implicaties

Zie voor de implicaties de onderliggende generieke functies:

  1. Kunnen digitaal transporteren van data (connectiviteit)
  2. Kunnen voorkomen, detecteren en delen van netwerkdreigingen

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor het domein Infrastructuur.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GO-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GO-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Infrastructuur */
4242 [URL="[[Archiefbesluit]]", label="Archiefbesluit"]
4243 [URL="[[Archiefregeling]]", label="Archiefregeling"]
4093 [URL="[[Archiefwet]]", label="Archiefwet"]
8753 [URL="[[Digitaal datatransport (connectiviteit)]]", label="Digitaal datatransport (connectiviteit)"]
8751 [URL="[[Infrastructuur]]", label="Infrastructuur"]
10029 [URL="[[Modernisering Archiefwet]]", label="Modernisering Archiefwet"]
8754 [URL="[[Voorkomen detecteren en delen netwerkdreigingen]]", label="Voorkomen detecteren en delen netwerkdreigingen"]{4242;4243;4093;8753;10029;8754 } -> 8751 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


10005 [URL="[[GDI-Architectuur (Generieke Functie)]]", label="GDI-Architectuur (Generieke Functie)"]
8751 [URL="[[Infrastructuur]]", label="Infrastructuur"]
8751 -> { 10005} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Infrastructuur */
8751 [URL="[[Infrastructuur]]", label="Infrastructuur"]

{ } -> 8751 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Infrastructuur */
1561 [URL="[[Diginetwerk]]", label="Diginetwerk"]
8751 [URL="[[Infrastructuur]]", label="Infrastructuur"]

{1561 } -> 8751 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan
red: Wordt gerealiseerd door

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in