Infrastructuur (Regie op Gegevens)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo van het programma Regie op Gegevens

Onderdeel van Referentiearchitectuur Regie op Gegevens.
Status: In review, versie 2021

Reviewreactie insturen

Het is van belang om vast te stellen dat de doelstelling van Regie op Gegevens met bestaande technische middelen en procedures (wellicht niet altijd even efficiënt) gerealiseerd kunnen worden en gebeurt dan ook al. Gegevensuitwisseling via een email met een gewaarmerkte pdf is natuurlijk al lang mogelijk. Berichten met gegevens erin uitwisselen via SOAP met een XML-bericht over een beveiligde internetverbinding ook. Van meer recente datum (binnen de overheid) is gegevensuitwisseling over een beveiligde internetverbinding middels RESTful API’s in JSON-formaat (of andere). De Nederlandse API-strategie voorziet in overheidsbreed ontwerp en standaarden.

Uitgangspunt voor het uitwisselen van gegevens binnen de overheid (en deels daarbuiten) is de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze wordt geborgd in de Wet digitale overheid (Wdo) en bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. De GDI vormt een dynamisch geheel dat in de toekomst – op basis van technologische ontwikkelingen of nieuwe inzichten – gewijzigd kan worden door het toevoegen van nieuwe generieke voorzieningen (of functionaliteiten van een voorziening) of door het uitfaseren van bestaande generieke voorzieningen.

De voorzieningen in de huidige GDI zijn ondergebracht in vier clusters. Elk cluster heeft een eigen functie:

  1. digitale identificatie en authenticatie (bv. eHerkenning en DigiD);
  2. gegevens (basisregistraties en de bijbehorende stelselvoorzieningen);
  3. interconnectiviteit (bv. netwerken en koppelstandaarden); en
  4. dienstverlening (bv. het digitaal ondernemersplein en de berichtenbox).

De GDI vormt uiteindelijk geen op zichzelf staand geheel en maakt deel uit van een meer omvattende digitale nationale, Europese en zelfs deels mondiale infrastructuur, bestaande uit een eco-systeem van technologieën, protocollen, hardware, software en content.