Infrastructuur ruimtelijke informatie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Drijfveer.png
Een drijfveer is iets dat in een organisatie veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.

Eigenschappen

IDDV02
StellingHet Europees Parlement en de Raad schrijven met INSPIRE richtlijn 2007/2/EG de lidstaten voor hoe de nationale geo-informatie infrastructuur dient te worden ingevuld. De richtlijn beschrijft 34 thema’s waarvoor elk land geo-informatie beschikbaar moet stellen. Daarbij worden er niet alleen eisen gesteld aan de interoperabiliteit van de gegevens, maar ook aan de wijze waarop ze beschikbaar moeten worden gesteld.
RationaleINSPIRE moet resulteren in een algemene Europese geo-informatie infrastructuur voor milieugegevens en topografisch referenties. De infrastructuur die INSPIRE voorschrijft, stelt geïntegreerde geo-informatie en diensten aan gebruikers beschikbaar. Deze diensten stellen gebruikers in staat om geo-informatie uit verschillende bronnen te vinden en op een interoperabele wijze te combineren (zowel technisch als semantisch), van lokaal tot globaal niveau en voor een breed scala van toepassingen.
ImplicatiesVoor de inrichting van de Europese geo-informatie infrastructuur hanteert INSPIRE de volgende basisprincipes. Geo-informatie:
  • wordt op één passend niveau opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld
  • uit verschillende bronnen in de Europese Unie kan op consistente wijze worden gecombineerd en uitgewisseld tussen verschillende gebruikers en toepassingen
  • die op een bepaald overheidsniveau is verzameld kan worden uitgewisseld met andere overheidsniveaus
  • wordt onder zodanige voorwaarden beschikbaar gesteld dat grootschalig gebruik ervan niet onnodig wordt belemmerd
  • beschikbare geo-informatie kan gemakkelijk worden opgezocht en de geschiktheid en gebruiksvoorwaarden kunnen gemakkelijk worden nagegaan.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Infrastructuur ruimtelijke informatieHeeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt