Innovatief

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon
Elementtype
Doel (2020)
ID
Status
Concept
Bron

(stelling)

Innovaties kunnen de kwaliteit van de overheidsdienstverlening verbeteren door bijvoorbeeld nieuwe, meer flexibele vormen van interactie met burgers en bedrijven. Hiervoor is een robuuste digitale basisinfrastructuur nodig. Innovaties vinden niet vanzelf plaats binnen de overheid. We stellen ons daarom open om te leren van het bedrijfsleven, de wetenschap en het buitenland. De inrichting van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheid mag geen onnodige beperkingen met zich brengen voor innovatie. De overheid wil experimenteren in het vinden van innovatieve oplossingen stimuleren en wil niet te beperkend zijn in de wijze waarop een oplossing wordt gerealiseerd.

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Onderdeel van Kernwaarde van fdienstverlening

Toekomstgerichtrealiseert Innovatief

Onderliggende principes

Er zijn nu geen principes die dit doel realiseren

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit doel een 'basisprincipe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Rationale
Implicaties
Voorbeelden
Toepassingsgebied