Instellingenregister Beroepsonderwijs

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#Element: |Titel=Instellingenregister Beroepsonderwijs |Beschrijving=In het Instellingenregister Beroepsonderwijs kunnen onderwijsinstellingen en natuurlijke personen zich laten inschrijven die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs. |Domein=Domein Onderwijs en wetenschap |Type register=Erkenning organisaties |Inhoud=Onderwijsinstellingen en natuurlijke personen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs |Opdrachtgever=Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) |Bronhouder=Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) |Wettelijke grondslag=Besluit van 14 juni 2013 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten |Is factsheet=Nee |Elementtype=Sectorregistratie }}