Instellingenregister Beroepsonderwijs

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Instellingenregister Beroepsonderwijs
Inhoud: Onderwijsinstellingen en natuurlijke personen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Onderwijsinstellingen en natuurlijke personen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs

Beschrijving

In het Instellingenregister Beroepsonderwijs kunnen onderwijsinstellingen en natuurlijke personen zich laten inschrijven die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Besluit van 14 juni 2013 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten