Inzage geven

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Identificatie en Authenticatie
Vastgesteld in
Programmeringsraad GDI

Beschrijving

Het ervoor kunnen zorgen dat bezitters van identificatiemiddelen inzage hebben in de middelen waarover ze beschikken en de gebruikshistorie ervan.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een overzicht voor de middelenbezitter is het Inzageregister BSNk dat in ontwikkeling is.

Rationale

Personen dienen regie te kunnen voeren op alle door hen in het stelsel geactiveerde identificatiemiddelen en zicht te hebben op het gebruik daarvan.

Verdere rationale voor deze generieke functie is te vinden in:

  • Wettelijk kaders E (paragraaf 4.1)
  • Maatschappelijke en technische ontwikkelingen P (paragraaf 4.3)

Verdere rationale voor deze generieke functie is ook te vinden in de GA-basisprincipes:

  • Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijven (GA-BP-1)
  • Overheidsdiensten zijn veilig en betrouwbaar (GA-BP-6)

Implicaties

  1. De verschillende rollen (dienstverlener, authenticatiedienst, middelenuitgever en indien nodig identiteitenbeheerder) moeten gegevens beschikbaar maken om de bezitter van identificatiemiddelen inzage te kunnen geven in zijn middelen en de gebruikshistorie.

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor Identificatie en authenticatie.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GA-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GA-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Inzage geven */
8713 [URL="[[Inzage geven]]", label="Inzage geven"]

{ } -> 8713 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8722 [URL="[[Identificatie en authenticatie]]", label="Identificatie en authenticatie"]
8713 [URL="[[Inzage geven]]", label="Inzage geven"]
8713 -> { 8722} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Inzage geven */
8713 [URL="[[Inzage geven]]", label="Inzage geven"]

{ } -> 8713 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Inzage geven */
8713 [URL="[[Inzage geven]]", label="Inzage geven"]

{ } -> 8713 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan
red: Vastgesteld in

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in