JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving)

ID: JCDR

Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:JCDR

Status actualiteit: Actueel [1]

Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving
De standaard biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) decentrale regelgeving waarmee de interoperabiliteit van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen kennen naar decentrale regelgeving wordt bevorderd., Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Door toepassing van de standaard JCDR is decentrale wet- en regelgeving goed identificeerbaar en vindbaar.


  • Nut: Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Door toepassing van de standaard JCDR is decentrale wet- en regelgeving goed identificeerbaar en vindbaar.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Gerelateerd

BWB, ECLI

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Overheid.nlOverheid.nl is zelfs de bron van de JCDR identifiers (zie: https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))