JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving)
ID: JCDR
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving


De standaard biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) decentrale regelgeving waarmee de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen kennen naar decentrale regelgeving wordt bevorderd.


  • Nut: Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Door toepassing van de standaard JCDR is decentrale wet- en regelgeving goed identificeerbaar en vindbaar.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit