JCDR

Uit NORA Online
JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving)
ID

JCDR

Type

Standaard

Wijzigingsdatum
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:JCDR


De standaard biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) decentrale regelgeving waarmee de interoperabiliteit van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen kennen naar decentrale regelgeving wordt bevorderd.

  • Nut: Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Door toepassing van de standaard JCDR is decentrale wet- en regelgeving goed identificeerbaar en vindbaar.
  • Werking: De standaard JCDR beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving zijn opgeslagen.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.

 

  • Organisatorisch werkingsgebied:

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit