JSON

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: JSON

ID:

Type: Standaard
Versie: RFC8259, december 2017
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:JSON

Status actualiteit: Actueel [1]

uitwisselen van datastructuren
JavaScript Object Notation (JSON) een formaat om net zoals XML gegevens op te slaan en te versturen. JavaScript is de programmeertaal waarvan de basis syntax beschrijving is afgeleid voor gebruik in JSON. JSON wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver. De standaard is met name gericht op efficiënt programmeren en kent een compacte notatie bijvoorbeeld:

{ “naam”: Jan, “geboren”: 1983 }, JSON (JavaScript Object Notation) is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript.  De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een ‘light’ alternatief voor XML.
 


  • Nut: JSON (JavaScript Object Notation) is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript.  De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een ‘light’ alternatief voor XML.

 , JSON (JavaScript Object Notation) is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript. De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een ‘light’ alternatief voor XML.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Objectnotatie voor het uitwisselen van datastructuren. Bijvoorbeeld in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden - Aanbevolen

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Aanbevolen)