Justitieel Documentatie Systeem (JDS)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Justitieel Documentatie Systeem (JDS)
Inhoud: Misdrijven en overtredingen van natuurlijke en rechtspersonen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Openbare orde en veiligheidOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Justitiële Informatiedienst


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Misdrijven en overtredingen van natuurlijke en rechtspersonen

Beschrijving

In het JDS worden misdrijven en overtredingen geregistreerd van natuurlijke en rechtspersonen. De gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in het JDS worden aangeleverd vanuit alle arrondissementsparketten, gerechtshoven en verdragslanden. Het kan gaan om [on]herroepelijke veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties, sepots en openstaande zaken.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens