Katern Strategie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!

NORA is een beschrijving van uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het NORA-katern Strategie vormt daar de basis van.

Doelgroep en doel[bewerken]

Het NORA-katern Strategie is primair geschreven voor bestuurders van organisaties die publieke taken uitvoeren, in het bijzonder voor de portefeuillehouders informatiebeleid. Secundair is het katern van belang voor iedereen die betrokken is bij het informatiebeleid van de overheid, zoals informatiemanagers, stuurgroepleden, programmamanagers, projectleiders, architecten, auditors, beleidsmedewerkers en adviseurs. Het doel van het katern Strategie is om toe te lichten wat NORA is, waarom NORA van belang is, hoe NORA wordt gebruikt en wat (op hoofdlijnen) de uitgangspunten zijn die NORA hanteert. Op basis daarvan kunt u zelf bepalen hoe NORA te gebruiken binnen de eigen organisatie. Het katern Strategie vormt de basis van NORA. Het wordt verder uitgewerkt in detaildocumenten die zich richten op specialisten.

Inhoud[bewerken]

Het katern Strategie bevat de volgende onderwerpen:

  1. NORA in het kort: het hoe en waarom van NORA. Dit hoofdstuk kan zelfstandig worden gelezen als u op hoofdlijnen wilt worden geïnformeerd.
  2. NORA gebruiken: hoe NORA kan worden gebruikt als sturingsinstrument.
  3. Begrippenkader: beschrijving van de kernbegrippen waarvan NORA gebruikmaakt; in het bijzonder wordt het begrip 'interoperabiliteit' hier nader toegelicht.
  4. Basisprincipes: de tien uitgangspunten die NORA hanteert voor het realiseren van interoperabiliteit. Deze principes kunt u gebruiken als globaal toetsingskader binnen uw organisatie.
  5. Bouwstenen: beschrijving van de belangrijkste standaardbouwstenen die beschikbaar zijn voor de realisatie van interoperabiliteit.

Oorspronkelijke publicatie[bewerken]

De tekst van dit katern stamt uit NORA 3.0 katern Strategie, gepubliceerd op 19-08-09 (PDF, 319 kB). De inhoud is terug te vinden in de wiki, een beschrijving van de verwerking staat in NORA-katern Strategie omzetting naar wiki.pdf (PDF, 2,52 MB).