Katern Strategie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en kan verouderde informatie bevatten!
NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is een beschrijving van uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de Nederlandse overheid. Het NORA-katern Strategie vormt daar de basis van.

Doelgroep en doel

Het NORA-katern Strategie is primair geschreven voor bestuurders van organisaties die publieke taken uitvoeren, in het bijzonder voor de portefeuillehouders informatiebeleid. Secundair is het katern van belang voor iedereen die betrokken is bij het informatiebeleid van de overheid, zoals informatiemanagers, stuurgroepleden, programmamanagers, projectleiders, architecten, auditors, beleidsmedewerkers en adviseurs. Het doel van het katern Strategie is om toe te lichten wat NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is, waarom NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur van belang is, hoe NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt gebruikt en wat (op hoofdlijnen) de uitgangspunten zijn die NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur hanteert. Op basis daarvan kunt u zelf bepalen hoe NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur te gebruiken binnen de eigen organisatie. Het katern Strategie vormt de basis van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Het wordt verder uitgewerkt in detaildocumenten die zich richten op specialisten.

Inhoud

Het katern Strategie bevat de volgende onderwerpen:

  1. NORA in het kort: het hoe en waarom van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dit hoofdstuk kan zelfstandig worden gelezen als u op hoofdlijnen wilt worden geïnformeerd.
  2. NORA gebruiken: hoe NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kan worden gebruikt als sturingsinstrument.
  3. Begrippenkader: beschrijving van de kernbegrippen waarvan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikmaakt; in het bijzonder wordt het begrip 'interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving' hier nader toegelicht.
  4. Basisprincipes: de tien uitgangspunten die NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur hanteert voor het realiseren van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. Deze principes kunt u gebruiken als globaal toetsingskader binnen uw organisatie.
  5. Bouwstenen: beschrijving van de belangrijkste standaardbouwstenen die beschikbaar zijn voor de realisatie van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.

Oorspronkelijke publicatie

De tekst van dit katern stamt uit NORA 3.0 katern Strategie, gepubliceerd op 19-08-09 (PDF, 319 kB). De inhoud is terug te vinden in de wiki, een beschrijving van de verwerking staat in NORA-katern Strategie omzetting naar wiki.pdf (PDF, 2,52 MB).