Katern is niet de juiste plaats om aanpassingen in beleids- of wetgeving te suggereren

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 

Eigenschappen

IDIKV-004
BeschrijvingHet katern verbinden is niet de juiste plek en suggereert derhalve ten onrechte, dat aanpassingen van beleid en wetgeving nodig zijn


NORA is niet de aangewezen plek om beleid te maken of aanpassing van wetgeving op te starten. Toch staan er veel gratuite beweringen in het katern die dat suggereren. Dit roept ergernis op bij beleidsmakers en bestuurders en versterkt negatieve beelden rond architectuur. Daarnaast is het onduidelijk wat de gebruikers hiermee moeten: het aanpassen van wetgeving is voor de meesten van ons buiten bereik. Een paar voorbeelden.

  • 3.2.1 bevat een uiteenzetting over het wenselijke beleid rond het stelsel van basisregistraties, inclusief uitspraken over het wegnemen van doelbindingsdrempels (pag 14).
  • “De overheid gaat afspraken maken over een of meer standaardtalen voor informatiemodellen…” (pag 18)
  • “De overheid gaat alle overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier labelen met metagegevens” (Pag 19)
  • “waar mogelijk begrippen rechttrekken, bijvoorbeeld door aanpassen wetgeving” (pag 19).
  • 3.4 Randvoorwaarden, hele paragraaf: over wenselijk beleid rond financiering gemeenschappelijke voorzieningen, vernieuwing informatiewet- en regelgeving etc.