Kennismodel NORA/voorstel 2013-11

Uit NORA Online
< Kennismodel NORA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bij de Workshop over het NORA kennismodel op 16 oktober zijn enkele conclusies getrokken over het kennismodel dat overheidsarchitecturen kunnen gebruiken, op basis van ArchiMate. De gebruikersraad wordt gevraagd hiervoor te kijken naar het verslag van die bijeenkomst[1].

Om dit gevolg te geven, stelt NORA Beheer de volgende eerste stappen voor.

Harmonisatie bouwstenen[bewerken]

Voorstel is om ‘bouwsteen’ ArchiMate-compliant te maken door dit element te definiëren als een groepering van diensten, contract(en), eigenaar en beheerder en te koppelen aan ArchiMate-element product. Ook de GEMMA gebruikt dit om NUP-bouwstenen te modelleren. [2]

Hierbij kan een groepering plaats vinden van bouwstenen zoals gedefinieerd in NUP, in iNUP en in specifieke dochters.

gevraagde actie gebruikersraad: Bij dochter-architectuur aangeven welke elementtypen zij hanteren voor (extern gerichte) beschrijvingen van producten, en hoe zij dit kunnen laten aansluiten bij de NORA definitie, zodat deze bouwstenen opgenomen kunnen worden.

actie NORA beheer: workshop met enkele beheerders van bouwstenen om deze te beschrijven voor NORA in architectuur-termen.

Principes en Doelen[bewerken]

Het element 'principe' voldoet op dit moment. Wanneer de gebruikers hiervoor interesse hebben, kunnen doelen en drijfveren ontsloten worden op basis van wetgeving en beleidsstukken. Conform ArchiMate zouden hierbij wel stakeholders moeten worden aangewezen; dit kan een gevoeligheid zijn. De input van katern Verbinden kan leiden tot het veranderen van basisprincipes naar doelen.

vraag aan gebruikersraad: aangeven wat behoefte is aan explicitering van doelen en drijfveren, ontsluiten van regelgeving, en of verandering van basisprincipes naar doelen impact heeft op de eigen architectuur.

Uitwerking eisen en beperkingen[bewerken]

De implicaties die nu in principes zitten, kunnen vervangen worden door de ArchiMate elementen Requirement (eis) en Constraint (beperking). Bij aanpassing van huidige principes kan dit direct meegenomen worden.

vraag aan gebruikersraad: instemming met deze aanpak

Standaard[bewerken]

Uit de workshop is in ieder geval gekomen dat Standaard vaak als constraint of eis gezien kan worden[3]. NORA beheer adviseert, mede na de feedback van Erwin Oord (ArchiXL), dat hier de impact verder onderzocht moet worden voordat standaarden op een ArchiMate-wijze ontsloten kunnen worden.

Referenties[bewerken]

  1. Workshop kennismodel/2013-10-16
  2. Workshop kennismodel/2013-10-16
  3. De conclusie is om standaarden primair te beschouwen als het ArchiMate-concept inperking/constraint op een te realiseren architectuuronderdeel/bouwsteen (dat functioneel gezien volgt uit een of meer eisen/requirements). Voorbeeld: de eis is hergebruik van bron- en basisregistraties. De toepassing van Digikoppeling als standaard beperkt daarbij de ontwerpruimte voor koppelvlakken tot WUS en ebMS. Misschien dat dit niet in alle gevallen werkt en dat de standaard soms ook als een specialisatie van de eis moet worden gepositioneerd.

[[Categorie: