Kennismodel NORA/voorstel 2013-11

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij de Workshop over het NORA kennismodel op 16 oktober zijn enkele conclusies getrokken over het kennismodel dat overheidsarchitecturen kunnen gebruiken, op basis van ArchiMate. De gebruikersraad wordt gevraagd hiervoor te kijken naar het verslag van die bijeenkomst[1].

Om dit gevolg te geven, stelt NORA Beheer de volgende eerste stappen voor.

Harmonisatie bouwstenen

Voorstel is om ‘bouwsteen’ ArchiMate-compliant te maken door dit element te definiëren als een groepering van diensten, contract(en), eigenaar en beheerder en te koppelen aan ArchiMate-element product. Ook de GEMMA gebruikt dit om NUP-bouwstenen te modelleren. [2]

Hierbij kan een groepering plaats vinden van bouwstenen zoals gedefinieerd in NUP, in iNUP en in specifieke dochters.

gevraagde actie gebruikersraad: Bij dochter-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. aangeven welke elementtypen zij hanteren voor (extern gerichte) beschrijvingen van producten, en hoe zij dit kunnen laten aansluiten bij de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur definitie, zodat deze bouwstenen opgenomen kunnen worden.

actie NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beheer: workshop met enkele beheerders van bouwstenen om deze te beschrijven voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur in architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-termen.

Principes en Doelen

Het element 'principe' voldoet op dit moment. Wanneer de gebruikers hiervoor interesse hebben, kunnen doelen en drijfveren ontsloten worden op basis van wetgeving en beleidsstukken. Conform ArchiMate zouden hierbij wel stakeholders moeten worden aangewezen; dit kan een gevoeligheid zijn. De input van katern Verbinden kan leiden tot het veranderen van basisprincipes naar doelen.

vraag aan gebruikersraad: aangeven wat behoefte is aan explicitering van doelen en drijfveren, ontsluiten van regelgeving, en of verandering van basisprincipes naar doelen impact heeft op de eigen architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..

Uitwerking eisen en beperkingen

De implicaties die nu in principes zitten, kunnen vervangen worden door de ArchiMate elementen Requirement (eis) en Constraint (beperking). Bij aanpassing van huidige principes kan dit direct meegenomen worden.

vraag aan gebruikersraad: instemming met deze aanpak

Standaard

Uit de workshop is in ieder geval gekomen dat Standaard vaak als constraint of eis gezien kan worden[3]. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beheer adviseert, mede na de feedback van Erwin Oord (ArchiXL), dat hier de impact verder onderzocht moet worden voordat standaarden op een ArchiMate-wijze ontsloten kunnen worden.

Referenties

  1. Workshop kennismodel/2013-10-16
  2. Workshop_kennismodel/2013-10-16#Bouwsteen
  3. De conclusie is om standaarden primair te beschouwen als het ArchiMate-concept inperking/constraint op een te realiseren architectuuronderdeel/bouwsteen (dat functioneel gezien volgt uit een of meer eisen/requirements). Voorbeeld: de eis is hergebruik van bron- en basisregistraties. De toepassing van Digikoppeling als standaard beperkt daarbij de ontwerpruimte voor koppelvlakken tot WUS en ebMS. Misschien dat dit niet in alle gevallen werkt en dat de standaard soms ook als een specialisatie van de eis moet worden gepositioneerd.
[[Categorie: