Kennismodel Standaarden

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Er zijn drie elementtypen die gaan over standaarden in NORA:

  • weergave van de registraties van open standaarden van de Lijst open standaarden van Forum Standaardisatie samen met NORA, volgens het Forum Standaardisatie Kennismodel.
  • aan de standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie, zijn Externe bestanden gekoppeld. Deze bestanden zijn rapporten uit de toetsingsprocedure voor mutaties van standaarden op de Lijst Open Standaarden (bv. Intakeadviezen, Expertadviezen en Forumadviezen).
  • daarnaast kent NORA haar eigen beschrijving van Standaarden. Daar staan ook standaarden bij die vanuit de onderwerpen van NORA aangedragen zijn en die niet op de Lijst Open Standaarden van Forum Standaardisatie staan.

De definitie van een FS-Standaard en Extern bestand Forum Standaardisatie staan beschreven in het FSKM: Forum Standaardisatie Kennismodel

Uitgangspunten: aansluiten bij vocabulaires en Linked Data[bewerken]

Bij NORA gelden algemene uitgangspunten bij het Kennismodel NORA. Daarnaast gaan we bij de registraties van standaarden van Forum Standaardisatie uit van linked data. Om de linked data herbruikbaar te maken, sluiten we net als in de rest van NORA aan op bestaande kennismodellen - bij linked data vaak in de vorm van ontologieën. Voor standaarden hebben we de onderstaande relevante ontologieën. Waar mogelijk sluiten we daarbij aan als de definitie volledig overeenkomt met hoe standaarden beschreven zijn in de lijst van het Forum Standaardisatie.

Ontologie Beschrijving Relevantie
Creative Commons RDF Licentie-gegevens. Geen echte ontologie maar een klein vocabulaire. Omdat de dataset in Creative-Commons is beschreven, kan hiermee de licentie worden uitgedrukt.
Asset Description Metadata Schema (ADMS) Door Europese Commissie beheerde ontologie om herbruikbare overheidsinformatie te delen. In feite een profiel op SKOS, FOAF en DCAT Nuttig voor de metadata van de lijst, in aanvulling op DCAT, dat een aanbevolen standaard is
Standards-Specific Ontology (SSOS) Voor het uitdrukken van standaarden, het gebruik ervan en hun levenscyclus. Gemaakt door ANSI/NISO voor Amerikaanse informatiestandaarden maar prima in Europese context te gebruiken.

Nog in concept.

Industry 4.0 Knowledge Graph Ontology (Voorheen Standards Ontology) Nu in de context van “Industry 4.0” maar bevat specifiek relaties en eigenschappen bedoeld voor het beschrijven van standaarden en de toepassing daarvan Inhoudelijk goede overlap. Lijkt gedragen te worden in een industriële setting.
ArchiMate in RDF Een taal voor uitdrukken van IT- en enterprise-architectuur.

Een nu nog informeel beheerde vertaling van het ArchiMate metamodel, zoals dat ook gecodeerd is in XML in de ArchiMate Exchange File Format, beheerd door The Open Group

Omdat NORA en andere referentie-architecturen gebruik maken van ArchiMate is het nuttig om hierin gegevens uit te drukken. De taal voor Archimate bevat weinig wat specifiek relevant is voor standaarden.
Schema.org Heeft als doel een soort universele ontologie voor zaken uit de werkelijkheid. Heel generiek, maar veelgebruikt in linked data-toepassingen.

Relaties met andere elementen in NORA[bewerken]

Een "FS-standaard" heeft enkel relaties met andere FS-standaarden, met bijlagen en met standaarden zoals ze in NORA beschreven zijn. De standaarden in NORA nemen geautomatiseerd gegevens over uit beschrijvingen van het Forum Standaardisatie waar van toepassing.

Een standaard in NORA kan een 'Realiseert' relatie hebben met een Architectuurprincipe, een Bouwsteen of een Implicatie. Mogelijk wordt dit uitgebreid met de 'Beïnvloedt"-relatie. Net als bij FS-standaarden, kan een standaard in NORA gerelateerd zijn aan een andere standaard, maar ook aan bronnen en generieke functies.

Daarnaast kan bij een standaard aangegeven worden dat het relevant is binnen een Domein, Thema of onderwerp.

Hergebruik via linked data[bewerken]

Alle pagina's worden op verzoek gepubliceerd naar een linked data store (triple store). Deze is benaderbaar via een SPARQL endpoint (https://sparql.noraonline.nl/nora/sparql). Er is ook een query builder beschikbaar om door de gegevens te bladeren: https://data.noraonline.nl.

In het Forum Standaardisatie Kennismodel wordt gezegd van elke eigenschap hoe dit vertaald wordt in RDF, via de eigenschap 'imported from'. De meeste eigenschappen staan in het eigen vocabulaire. Dat is herkenbaar aan de prefix 'fskm' (Forum Standaardisatie Kennis-Model).

Eigenschappen van een FS-Standaard (Forum Standaardisatie Kennismodel)[bewerken]

FS-Standaard heeft de volgende eigenschappen (uitgezonderd relaties) volgens het Forum Standaardisatie Kennismodel (FSKM):

EigenschapElementeigenschapmeerderewaardenDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden.ElementeigenschaptoelichtingDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden.ElementeigenschaptypeDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden.ElementeigenschapverplichtveldDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden.ElementeigenschapweergaveDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden.KennismodelDeze speciale eigenschap maakt deel uit van SmartCore. Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden.External formatter URIElementeigenschapgeldigewaardenImported from"Geïmporteerd uit <span style="font-size:small;">(Imported from)</span>" is a predefined property that describes a relation to an imported vocabulary and is provided by Semantic MediaWiki.
AandachtspuntenonwaarBeschrijf de eventuele aandachtspunten voor toepassing van de standaard.TekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Aandachtspunten (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Aanvullende verplichtingenonwaarBeschrijf eventuele aanvullende verplichtingen bij toepassing van deze standaard.TekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Aanvullende_verplichtingen (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
AdoptieadviezenonwaarAdviezen vanuit het Forum Standaardisatie aan diverse betrokkenen om de adoptie van de standaard te bevorderen.TekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Adoptieadviezen (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Advies aan beheerderonwaarAdvies van de expert die de opname begeleidde aan de beheerder van de standaard.TekstonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Advies_aan_beheerder (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
BeheerorganisatieonwaarBeheerorganisatieStringonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Beheerorganisatie (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
CPV-codewaarcategorie-code voor inkoopTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:CPV-code (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
CommunitywaarOrganisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.TekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Community (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Concept-pagina FSonwaarals dit 'Ja' is, wordt de pagina niet gepubliceerd als RDF en wordt de pagina niet in bepaalde overzichten getoond.BooleaanswaarRadiobuttonKennismodel Forum Standaardisatie
ConformiteitstestonwaarHoe te controleren of een systeem/dienst voldoet aan de standaardTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Conformiteitstest (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Datum van aanmelding lijst Forum StandaardisatieonwaarDatum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.DatumonwaarDatumKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Datum_van_aanmelding (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Datum van besluit lijst Forum StandaardisatieonwaarDatumonwaarDatumKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Datum_van_besluit (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Domein Forum StandaardisatiewaarIndeling in domeinen zoals gehanteerd door Forum StandaardisatieStringonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiefskm:domein_Forum_Standaardisatie (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Functioneel toepassingsgebiedonwaarBeschrijf in welk functioneel gebied deze standaard toegepast dient te worden. Let wel, wijzigen van functioneel toepassingsgebied vindt alleen plaats als uitkomst van een toetsingsprocedureTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Functioneel_toepassingsgebied (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
ImplementatiehulpmiddelenwaarTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Implementatiehulpmiddelen (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
IndienerStringonwaar
IntroductieonwaarSamenvatting die bovenaan de pagina staatTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiedct:abstract (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://purl.org/dc/terms/">dct</a> | )
LeveranciersonwaarTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Nut (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Melding bovenaan paginawaarTekstonwaarSysteemgekozen waardeKennismodel Forum Standaardisatiefskm:melding_bovenaan_pagina (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
NutonwaarBijdrage aan interoperabiliteitTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Nut (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
OmschrijvingonwaarBeschrijving in één regel waar iets voor dientTekstonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiedcat:theme (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.w3.org/ns/dcat#">dcat</a> | )
Opgenomen op Europese lijst MSPonwaarBooleaanswaarRadiobuttonKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Opgenomen_op_Europese_lijst_MSP (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Organisatorisch werkingsgebiedonwaarHet organisatorische terrein waarbinnen de standaard van werking is. Let wel, wijzigen van functioneel toepassingsgebied vindt alleen plaats als uitkomst van een toetsingsprocedureTekstonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Organisatorisch_werkingsgebied (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
PraktijkvoorbeeldenwaarTijdelijk veld totdat er 'Praktijkvoorbeelden' als proxy-element zijn die praktijkvoorbeelden koppelen met meerdere standaardenTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Praktijkvoorbeelden (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Sjabloon-bestektekstonwaarVoorbeeld bestektekst om de standaard te eisen bij inkoopTekstonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Sjabloon-bestektekst (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
SpecificatiedocumentwaarLinks naar de specificatiedocument(en) van deze versie van de standaardURLonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Specificatiedocument (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Status historiewaarper bulletpoint (regel beginnend met spatie) op welke datum, welke beheer-handeling is begonnen. met eventueel daarachter een toelichting.TekstonwaarTekstvakKennismodel Forum StandaardisatieNORAkm:Status_historie (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">NORAkm</a> | )
Status lijst Forum StandaardisatieonwaarStringonwaarDropdownKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Status_lijst_Forum_Standaardisatie (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Status toelichtingonwaarLeg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.TekstonwaarTekstvakKennismodel NORA
TitelonwaarWordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"TekstonwaarTekstregelKennismodel NORAdct:title (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://purl.org/dc/terms/">dct</a> | )
Toelichting bij opname lijst Forum StandaardisatieonwaarTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Toelichting_bij_opname_lijst_Forum_Standaardisatie (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Toelichting relatie met andere FS-standaardenonwaarTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Toelichting_relatie_met_andere_FS-standaarden (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Trefwoorden Forum StandaardisatiewaarExterne identificatoronwaarTokensKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Trefwoord (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
Uitstekend beheeronwaarIndicatie of het beheer voldoet aan de door het Forum Standaardisatie gestelde normen voor uitstekend beheerTekstonwaarRadiobuttonKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Uitstekend_beheer (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
VersiewaarVersie van de standaard(en) die door het Bureau Forum Standaardisatie is opgenomenTekstonwaarTekstregelKennismodel Forum StandaardisatieNORAkm:Versie (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">NORAkm</a> | )
VideowaarInformatie over de videoTekstonwaarSysteemgekozen waardeKennismodel Forum Standaardisatieschema:video (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://schema.org/">schema</a> | )
Volledige naamonwaarDe volledige naam (afkortingen uitgeschreven)TekstonwaarTekstregelKennismodel Forum Standaardisatiessos:Full_Title (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://groups.niso.org/higherlogic/ws/public/download/26422/SSOS01.owl#">ssos</a> | )
Waarvoor geldt de verplichtingonwaarUitleg voor welke groepen of organisaties de verplichting wel en niet geldtTekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Waarvoor_geldt_de_verplichting (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )
WerkingonwaarWerking van de standaard: wat doet het?TekstonwaarTekstvakKennismodel Forum Standaardisatiefskm:Werking (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.noraonline.nl/wiki/Eigenschap:">fskm</a> | )