Kiwa register (Bus)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer

Beschrijving

Kiwa Register verstrekt vergunningen waarmee busondernemers en buschauffeurs passagiers mogen vervoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer (voor iedereen toegankelijk en volgens dienstregeling) en besloten vervoer. Beoordelingscriteria voor toetreders zijn onder meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht.


Informatie

Wettelijke grondslag:

  • Wet personenvervoer 2000
  • Besluit personenvervoer 2000
  • Verordening (EG) Nr. 1071/2009
  • Verordening (EG) Nr. 1073/2009
  • Beleidsregel toetsing evenredigheid verlies betrouwbaarheid busvervoer