Kiwa register (Luchtvaart)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Kiwa register (Luchtvaart)
Inhoud: Gegevens over luchtvaart in Nederland
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Verkeer en vervoerOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Kiwa Register


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over luchtvaart in Nederland

Beschrijving

Kiwa Register verstrekt persoonsgebonden brevetten en bevoegdheidsbewijzen voor onder meer piloten, onderhoudstechnici en luchtverkeersleiders.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet luchtvaart
  • Luchtvaartwet