Kiwa register (Taxi)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Domein Verkeer en vervoer
Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder
Kiwa Register
Verstrekkers
Kiwa Register
Afnemers
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Douane, gemeente Amsterdam (extract van de gegevens voor specifieke regio), Belastingdienst, Taxiondernemers (via gepubliceerde websites en aanvragen voor informatie), SFT, Diensten m.b.t. Werk en Inkomen


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Door Kiwa afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten op grond van de Wet Personenvervoer 2000.

Beschrijving

Het Kiwa Register (taxi) is een database met gegevens over afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten in de taxibranche. Met deze producten kunnen arbeidsomstandigheden van chauffeurs worden verbeterd en kan oneerlijke concurrentie worden bestreden. Bedrijven en burgers kunnen een aanvraag voor een taxivergunning of boordcomputerkaart en vergunningsbewijzen taxi indienen via http://www.kiwaregister.nl. Kiwa Register verstrekt de volgende producten op het gebied van taxi’s:

 • Ondernemersvergunning taxi
 • Chauffeurskaart BCT
 • Ondernemerskaart BCT
 • Keuringskaart BCT
 • Inspectiekaart BCT
 • Systeemkaart BCT
 • Referentiekaarten BCT
 • Bewijs van vakbekwaamheid taxi
 • EG-verklaring taxivervoer

In het register worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • BSN en geboortedatum taxichauffeur
 • NAW-gegevens taxichauffeur
 • Diplomagegevens taxichauffeur
 • KvK-nummer taxionderneming
 • Kaartnummers
 • Aanwezigheid VOG
 • Rijbewijs

Kiwa Register is een organisatie die gespecialiseerd is in het afgeven van waardedocumenten, het registreren en verstrekken van informatie, het optimaliseren / overnemen van administratieve processen en het verrichten van facturatie activiteiten. Bij Kiwa Register is het mogelijk om informatie op te vragen op basis van de door Kiwa Register geregistreerde gegevens. U kunt hierbij onder andere denken aan informatie over de hoeveelheid (actieve) piloten in Nederland gespecificeerd naar type brevet of hoeveel taxipassen er in een bepaald jaar zijn uitgegeven.Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V.

Informatie

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Herkomst gegevens:
De gegevens worden aangeleverd door bedrijven en burgers, met uitzondering van de diplomagegevens. Deze worden direct opgehaald bij het CBR. Gegevens over rijbewijzen worden gecontroleerd aan de hand van het Rijbewijzenregister van de RDW. Na ontvangst van een VOG kan Kiwa Register aan de hand van een koppeling met Dienst Justis controleren of deze VOG daadwerkelijk is afgegeven.

Wettelijke grondslag:

Leveromvang:
10.000 – 70.000 waardedocumenten
Mutatiefrequentie:
Gegevens worden in het register opgenomen op het moment dat iemand een aanvraag doet. NAW-gegevens worden daarnaast gecontroleerd en indien nodig aangepast net voordat de kaarten worden gedrukt en bij een aanvraag tot verlenging.   
Informatiebronnen:
http://www.kiwaregister.nl/index.aspx
Producten en diensten:
Opvragen informatie uit register. Bij Kiwa Register kan een informatieaanvraag worden ingediend. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over hoeveel taxipassen er in een bepaald jaar zijn uitgegeven. Voor het aanvragen van deze dienst kan het volgende aanvraagformulier worden gedownload: http://www.kiwaregister.nl/uploadedFiles/Diensten/informatie_uit_register.pdf.  Dit formulier kan digitaal of per post worden opgestuurd. Na ontvangst van de aanvraag wordt in eerste instantie getoetst of de informatie geleverd kan en mag worden. Kiwa Register gaat vertrouwelijk om met de beschikbare informatie en mag, bijvoorbeeld vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens, niet alle informatie leveren. Ook wordt er gekeken tegen welk tarief de informatie geleverd kan worden en wat de levertijd is. Na dit onderzoek wordt contact opgenomen met de aanvrager en kan deze beslissen of de aanvraag moet worden doorgezet. Het tarief wat Kiwa Register hanteert voor het opvragen van informatie verschilt per aanvraag. De hoogte van het tarief hangt af van de hoeveelheid werk die gepaard gaat met het achterhalen van deze gegevens. Het minimum tarief voor het opvragen van informatie is € 100,00 exclusief btw. Het is ook mogelijk om een abonnement af te sluiten op bepaalde gegevens. De gevraagde gegevens worden dan wekelijk, maandelijks of jaarlijks (afhankelijk van de gekozen frequentie) verzonden.

 • Specimen sets. Kiwa Register biedt specimen sets aan. Deze sets bestaan uit specimen van producten die Kiwa Register in eigen beheer uitgeeft. De specimen set is bij uitstek geschikt als lesmateriaal voor toekomstige ondernemers, chauffeurs en agenten.