Kiwa register (Vrachtauto)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Kiwa register (Vrachtauto)
Inhoud: Gegevens over wegvervoer goederen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Verkeer en vervoerOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Kiwa Register


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over wegvervoer goederen

Beschrijving

De overheid heeft regels opgesteld om een veilig goederenvervoer over de weg te bevorderen. Kiwa Register verstrekt om dit te bevorderen bepaalde vergunningen. Dit bespoedigt ook eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de transportsector.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet wegvervoer goederen