Kraamvisite ZiRA 20 september 2017

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Familie op woensdag 20 september 2017, 14.00-16.30 uur, locatie: Utrecht, zaaltje in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs.
Doel: Praktische kennis delen binnen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie
Doelgroep: Architecten, beheerders van architectuurafspraken, ICT-beleidsmedewerkers en projectleiders van binnen en buiten het zorgdomein. .


De kraamvisite van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie bij de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) was een succes: met zo'n 20 mensen hebben we kennis gemaakt, kennis gedeeld en nagedacht over de ontwikkeling van een bredere referentiearchitectuur voor de zorg. De presentaties en een verslagje zijn terug te vinden op ziraonline, de foto's en wat reacties van de aanwezigen staan hier:

Zirafoto1.jpg
Zirafoto2.jpg

Complimenten aan de mensen van de ZiRA, ik ben onder de indruk hoe veel ze in korte tijd en met een beperkt aantal mensen hebben opgebouwd.


Ik wil Ben even extra in het zonnetje zetten: Zonder een sterke trekker kom je er niet.

Zirafoto3.jpg
Zirafoto4.jpg
Zirafoto5.jpg
Zirafoto6.jpg

We moeten eigenlijk archiprudentie verzamelen: casussen uit de praktijk die een besluit vroegen, samen met het uiteindelijke besluit en de onderbouwing. Zodat je in vergelijkbare gevallen houvast hebt en we ongeveer dezelfde kant uit gaan.

Prettig om een kennisdelingssessie te hebben over hoe je een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. levend houdt. We moeten dit vaker doen.


De kruisbestuiving tussen architecturen levert veel op. Juist de verschillen zorgen voor interessante perspectieven waar je van elkaar kunt leren.


Er zijn sterke overeenkomsten te zien in de uitdagingen waar we voor staan in de zorg- en onderwijsketens, het is goed om eens verder te praten over hoe we die uitdagingen aangaan.


Binnen defensie hebben we al een model uit de ZiRA gebruikt en overgenomen, ook binnen NATO-verband. Veel van de partijen in de zorg komen ook binnen defensie voor, van huisarts tot tandarts, al zijn er ook verschillen in aanpak. We blijven graag in contact over de ontwikkeling van een referentiearchitectuur voor de zorg.


We denken graag mee met de bredere zorgarchitectuur en de Community van Zorgarchitecten zoals die is gepresenteerd. Maar om daar tijd voor vrij te kunnen maken zou het helpen als de uitnodiging om mee te denken en het belang er van ook via de bestuurlijke route wordt doorgegeven: zo kan ik mijn baas laten weten waar ik mijn tijd in stop en waarom.


Oorspronkelijke uitnodiging

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur nodigt jullie met gepaste trots uit voor een kraamvisite bij de jongste architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. uit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie: de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) (zie geboortekaartje). Net als alle jonge ouders zijn de bedenkers van de ZiRA heel trots èn vol van vragen over hoe nu verder: hoe zorg je dat je architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. groeit, dat mensen hem toepassen en het een levend document blijft? We hopen dan ook dat jullie je eigen ervaringen en kennis willen delen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Uiteraard is er beschuit-met-muisjes(-taart) voor wie zich aanmeldt en mag je de uitnodiging doorzetten aan alle collega’s en bekenden voor wie ze interessant is.

Doel: praktische kennis delen binnen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie
Doelgroep: architecten, beheerders van architectuurafspraken, ICT-beleidsmedewerkers en projectleiders van binnen en buiten het zorgdomein.

Wanneer: 20 september 14.00 – 16.30 uur
Waar: Utrecht, zaaltje in Beatrixgebouw van de Jaarbeurs
Aanmelden: Uiterlijk 15 september bij Ben van der Stigchel en/of nora@ictu.nl

Programma

Zaal open vanaf 13.30 uur.

14.00 – 14.10 welkom vanuit NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Welkomswoord door Marieke Vos, namens NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer

14.10 – 14.30 introductie ZiRA

Natuurlijk beginnen we met een korte introductie van ZiRA, de ontstaansgeschiedenis en de inhoud.

14.30 – 15.00 vragen, feedback en discussie inhoud architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.

Vragen en feedback vanuit de zaal plus de gelegenheid je mening te geven over een aantal inhoudelijke vragen waar de ZiRA mee worstelt, zoals tot op welk detailniveau je bepaalde onderdelen het beste kunt beschrijven in een referentiearchitectuur.

Pauze met geboortetaart

15.15 – 15.45 discussie wat er nodig is om een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. te laten groeien en levend te houden

Wat werkte in jullie domein goed en wat zou je achteraf anders doen? Welke randvoorwaarden heb je nodig en hoe zorg je dat die er komen? Welke ondersteuning bieden jullie bij het toepassen?

15.45 – 16.00 introductie ontwikkelingen overkoepelende architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in de Zorg

Elise Veltman (Zorginstituut Nederland) praat ons bij over het proces om te komen tot overkoepelende architectuurafspraken in de zorgsector als geheel.

16.00 – 16.30 discussie van ZiRA naar ZORA

We worden uitgedaagd om mee te denken hoe we een succes kunnen maken van het zojuist beschreven proces: hoe helpen we ZiRA aan een moeder-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.?

16.30 uur Borrel

Gelegenheid om nog even verder te praten met een drankje.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen