Kruistabel Basisprincipes en Afgeleide principes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.Deze kruistabel is niet dynamisch en niet te downloaden. Wel downloadbaar is een tabel die per Afgeleid principe aangeeft welke Basisprincipe(s) het realiseert, of andersom. Ook is er een grafische weergave beschikbaar van de relaties.

Horizontaal staan de Basisprincipes. Verticaal staan de Afgeleide principes.

AP Proactief Vindbaar Toegankelijk Standaard (Basisprincipe) Gebundeld Transparant Noodzakelijk Vertrouwelijk Betrouwbaar Ontvankelijk
BP01 BP02 BP03 BP04 BP05 BP06 BP07 BP08 BP09 BP10
Diensten zijn herbruikbaar x
Ontkoppelen met diensten x
Diensten vullen elkaar aan x
Positioneer de dienst x x
Nauwkeurige dienstbeschrijving x x
Gebruik standaard oplossingen x
Gebruik de landelijke bouwstenen x
Gebruik open standaarden x
Voorkeurskanaal internet x
Aanvullend kanaal x
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal x x
Eenmalige uitvraag x
Bronregistraties zijn leidend x
Terugmelden aan bronhouder x x
Doelbinding (AP) x x
Informatie-objecten systematisch beschreven x x x
Ruimtelijke informatie via locatie x x x
Perspectief gebruiker x x
Persoonlijke benadering x x
Bundeling van diensten x
No wrong door x
Automatische dienstverlening x
Proactief aanbieden x
Transparante dienstverlening x
Afnemer heeft inzage x
Een verantwoordelijke organisatie x
Afspraken vastgelegd x
De dienstverlener voldoet aan de norm x x
Verantwoording dienstlevering mogelijk x
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit x
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau x
Baseline kwaliteit diensten x x
Verantwoording besturing kwaliteit x x
Onweerlegbaarheid (principe) x
Beschikbaarheid x
Integriteit x
Vertrouwelijkheid (principe) x
Controleerbaarheid x x