Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Kwaliteitsregister Jeugdzorg
Inhoud: Professionals in de jeugdzorg
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Familie jeugd en gezinOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Professionals in de jeugdzorg

Beschrijving

Het Kwaliteitsregister Jeugdzorg is een beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Dit kwaliteitsregister is een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie te erkennen beroepsregister.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op de Jeugdzorg