Lancering DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst op maandag 12 november 2018, 15:00 - 17:45, locatie: Mariënhof, Amersfoort (adres en route).
Doel: Introductie DERA
Doelgroep: Iedereen die aanpalend aan de cultuursector werkt, bezig is met een sector overschrijdende referentiearchitectuur, of gewoon graag de nieuwste telg van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie wil leren kennen .NB: Heb je deze bijeenkomst gemist, maar wil je wel weten wat de DERA inhoudt? Ga dan naar de Themasessie Doop van de DERA, de jongste dochter van NORA

Ballenhome.png

Graag nodigt het Netwerk Digitaal Erfgoed jullie uit voor de lancering van de DERA 2.0 op maandag 12 november in de Mariënhof in Amersfoort.

Achtergrond

De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) is een volle dochter van NORA geworden. En dat is een feestje waard.

DERA

DERA is een sector overschrijdende referentiearchitectuur voor het cultuurdomein. DERA heeft als doel de informatievoorziening binnen dit cultuurdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Erfgoedinstellingen, softwareleveranciers, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens en het werken volgens architectuurprincipes en een goede informatie-uitwisseling daarover is hierbij essentieel. Architectuur is een levend geheel, en werken onder architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. betekent - zeker wanneer dat in ketenverband gebeurt - continue afstemming tussen belanghebbenden. De toepassing en doorontwikkeling van DERA is een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden van de hele erfgoedsector. Daarom hebben de 5 sectorale knooppunten in NDE-verband besloten om het beheer van DERA voor hun rekening te nemen. Het ministerie van OCW blijft eigenaar.

Inhoud middag

Aan het begin van de de bijeenkomst op 12 november verzorgen we een inhoudelijke workshop over de impact van DERA voor erfgoedsoftwareleveranciers. Hoe kunnen leveranciers en erfgoedinstellingen voordeel hebben van DERA? En hoe kunnen we het praktisch gebruik bevorderen?

In het tweede deel van de middag krijgen we twee presentaties over het toepassen van de DERA in de praktijk. Het Van Gogh Museum, Kröller-Müller Museum en het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis geven een toelichting op hun samenwerkingsproject Van Gogh World Wide en de uitdaging om daarbij de DERA toe te passen. Adamnet is een voorloper in het werken volgens architectuurprincipes en zal hun ervaringen delen.

We sluiten de middag feestelijk af met de onderschrijving van het Netwerk Digitaal Erfgoed manifest door verschillende aanwezige partijen, uiteraard gevolgd door een borrel.

Programma

13.30 – 14.00 uur ontvangst en netwerkmoment
14.00 – 15.00 uur workshop voor erfgoedsoftwareleveranciers
15.00 – 15.30 uur pauze en ontvangst bezoekers 2e deel middag
15.30 - 16.45 uur presentaties Van Gogh World Wide en Adamnet, lancering DERA en onderschrijving manifest
16.45 - 17.45 uur borrel

Heb je een collega voor wie dit ook interessant is? Dan is die uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Als je aanwezig wilt zijn, meld je dan aan bij Lotte van Aerle via een van de onderstaande links:

We hopen van harte je te zien op deze middag.


Met vriendelijke groet,

Wilbert Helmus Netwerkmanager Netwerk Digitaal Erfgoed