Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Landelijk Alcohol en Drugs InformatieBetekenisvolle gegevens. Systeem
Inhoud: Gegevens omtrent cliënten in de ambulante en klinische verslavingszorg.
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens omtrent cliënten in de ambulante en klinische verslavingszorg.

Beschrijving

Instellingen voor ambulante en klinische verslavingszorg leveren gegevens omtrent hun cliënten aan, dit is een continue aanlevering. Deze data worden gecontroleerd en er wordt beleidsinformatie van gemaakt. Tevens levert LADIS data aan de EU en aan onderzoeksbureaus, zoals het Trimbos-instituut.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

  • Regeling Registratie verslavingsbeleid ex. art. 10 van de Welzijnswet 1994 vijfde lid (Staatscourant 30 december 1998, Nr. 250)
  • Regeling Maatschappelijke ondersteuning DMO/SFI 2733429 (2006)