Landelijk Register Schuldsanering

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen

Beschrijving

Het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS) is een door de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch geleverde service om een vlotte, centrale raadpleging van uitgesproken schuldsaneringsregelingen mogelijk te maken. Dit register is afgeleid van de rechtbankuitspraken die naar de Raad voor Rechtsbijstand worden verzonden en omvat in beginsel de gegevens van alle natuurlijke personen, waarop de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard. LRS is onderdeel van het Centraal Insolventie Register (CIR).


Informatie

Wettelijke grondslag:

  • Faillissementswet
  • Wet schuldsanering natuurlijke personen