Lijst open standaarden van Forum Standaardisatie/CPV-codes

Uit NORA Online
< Lijst open standaarden van Forum Standaardisatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aantal keer CPV-code genoemd
63
Aantal Unieke CPV-codes
32

Gebruik standaarden Forum Standaardisatie per CPV-code

De tabel geeft een overzicht van standaarden van het Forum Standaardisatie die relevant kunnen zijn bij aanbestedingen waarvoor onderstaande CPV-codes zijn geselecteerd. Het overzicht is in bewerking; Forum Standaardisatie werkt aan het aanvullen van CPV-codes bij standaarden.

Zodra de monitor aanbestedingen hierbij wordt gepubliceerd, kan je ook zien welke aanbestedingen binnen die CPV-codes getoetst zijn.

CPV-codeRelevante standaardenTrefwoorden
48000000-8 Software en informatiesystemenAquo-standaard, CMIS, SIKB0101, SIKB0102 Ruimtelijke ordening, Waterbeheer, Milieu, Metadata, Website, Zaakgegevens, Internet, Milieu, Bodem, Bodem
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)Aquo-standaard, SIKB0101 Ruimtelijke ordening, Waterbeheer, Milieu, Milieu, Bodem
48222000-0 Software voor webserverCMIS Metadata, Website, Zaakgegevens, Internet
48224000-4 Software voor webpage-editenCMIS, Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), SKOS, Webrichtlijnen Metadata, Website, Zaakgegevens, Internet, Website, Documentformaat, Waardelijsten, Informatiemanagement, Website, Internet
72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuningCMIS, Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), Webrichtlijnen Metadata, Website, Zaakgegevens, Internet, Website, Documentformaat, Website, Internet
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatieCMIS, Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), ODF, OWMS, SKOS, Webrichtlijnen Metadata, Website, Zaakgegevens, Internet, Website, Documentformaat, , Waardelijsten, Metadata, Website, Waardelijsten, Informatiemanagement, Website, Internet
72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), SKOS, Webrichtlijnen Website, Documentformaat, Waardelijsten, Informatiemanagement, Website, Internet
72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websitesDigitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), SKOS, Webrichtlijnen Website, Documentformaat, Waardelijsten, Informatiemanagement, Website, Internet
48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteitDigitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), ODF, Webrichtlijnen Website, Documentformaat, , Website, Internet
72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteitDigitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), ODF, Webrichtlijnen Website, Documentformaat, , Website, Internet
72512000-7 DocumentbeheerdienstenDigitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), ODF, Webrichtlijnen Website, Documentformaat, , Website, Internet
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie CMIS, Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1), ODF, OWMS, SKOS, Webrichtlijnen Metadata, Website, Zaakgegevens, Internet, Website, Documentformaat, , Waardelijsten, Metadata, Website, Waardelijsten, Informatiemanagement, Website, Internet
48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zakenNLCIUS, SETU, SMeF v1.3 , Personeel, Loopbaan, E-facturering, E-facturering, Financiële administratie
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhoudingNLCIUS, SETU, SMeF v1.3 , Personeel, Loopbaan, E-facturering, E-facturering, Financiële administratie
48444100-3 FactureringssysteemNLCIUS, SETU, SMeF v1.3 , Personeel, Loopbaan, E-facturering, E-facturering, Financiële administratie
79999200-5 FactureringsdienstenNLCIUS, SETU, SMeF v1.3 , Personeel, Loopbaan, E-facturering, E-facturering, Financiële administratie
30232100-5 Printers en plottersODF
48773000-7 Printersoftware-faciliteitenODF
48824000-0 PrinterserversODF
30216110-0 Scanners voor computergebruikODF
48318000-0 ScannersoftwareODF
79999100-4 ScanningsdienstenODF
79211110-0 LoonadministratiedienstenSETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
79600000-0 RecruteringsdienstenSETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
79631000-6 Personeels- en loonlijstdienstenSETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
79634000-7 Diensten voor loopbaanbegeleidingSETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
48450000-7 Software voor tijdregistratie of human resourcesSETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
79610000-3 Plaatsing van personeelSETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeelSETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
79630000-9 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en 'outplacement'SETU Personeel, Loopbaan, E-facturering
* 48000000-8 Software en informatiesystemen
  • 38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
SIKB0101 Milieu, Bodem
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke) Aquo-standaard, SIKB0101 Ruimtelijke ordening, Waterbeheer, Milieu, Milieu, Bodem

Bekend issue: bij enkele standaarden staat de CPV-code dubbel genoemd.