Logging van systeem-gebeurtenissen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Uitgefaseerd
Verouderde functie
Bron
GA Infrastructuur

Doel

Het continue monitoren van de componenten van de GDI, om zo de mogelijkheid te hebben om het gedrag van een component te kunnen volgen en eventuele trends in het gedrag vast te kunnen stellen.

Scope

Voor de juiste werking en continuïteit van componenten binnen de GDI is het van belang dat deze goed in de gaten worden gehouden. De basis daarvoor is logging, het continue vastleggen van de status en voortgang van deze componenten.
Om verstoringen te voorkomen, dan wel op tijd te kunnen detecteren en voor de stabiliteit en de continuïteit van de GDI is het van belang dat alle componenten die onderdeel zijn van de GDI gemonitord kunnen worden. Hierbij gaat het om zowel de huidige status als alle gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Onder componenten worden zowel alle componenten binnen de GDI, als ook de GDI componenten van leveranciers verstaan.
Logging gaat om zowel het vastleggen van de status en het gebruik van de componenten als het verzamelen van log gegevens.

Het doel van de generieke functie Logging is ervoor te zorgen dat logging binnen de infrastructuur op één standaard en uitwisselbare wijze wordt uitgevoerd. Het doel is niet om één logging omgeving voor de infrastructuur in te richten. De generieke functie Logging moet een set van afspraken en componenten opleveren. Afspraken zorgen ervoor dat binnen de infrastructuur op een éénduidige wijze wordt gelogd. Op basis van de logging kan ook het gebruik van de GDI-componenten worden bepaald voor de doorberekening van kosten. En componenten om ondersteuning te bieden bij het inrichten van nieuwe diensten.

Voorbeelden

 • SNMP
 • Syslog
 • Common Log Format
 • Elasticsearch
 • Kibana
 • Billing

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

 • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
 • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
 • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Infrastructuur is opgenomen in het document van de werkgroep: GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf (PDF, 1,79 MB).

Naamgeving

Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam Logging


Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  Logging van systeem-gebeurtenissenrelaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Logging van systeem-gebeurtenissen */
  8757 [URL="[[Logging van systeem-gebeurtenissen]]", label="Logging van systeem-gebeurtenissen"]
  
  { } -> 8757 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  8757 [URL="[[Logging van systeem-gebeurtenissen]]", label="Logging van systeem-gebeurtenissen"]
  8757 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Logging van systeem-gebeurtenissen */
  8757 [URL="[[Logging van systeem-gebeurtenissen]]", label="Logging van systeem-gebeurtenissen"]
  
  { } -> 8757 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Logging van systeem-gebeurtenissen */
  8757 [URL="[[Logging van systeem-gebeurtenissen]]", label="Logging van systeem-gebeurtenissen"]
  
  { } -> 8757 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in