Logische consistentie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De mate waarin de combinaties van waarden logisch samenhangend zijn.

Dit gaat over de relatie tussen verschillende attributen; dat een waarde voor een specifiek attribuut invloed heeft op de toegestane waarde voor een ander attribuut. Dergelijke relaties worden vastgelegd in kwaliteitsregels. In de context van het controleren hiervan wordt ook wel gesproken over verbandscontroles. Hiervoor wordt ook wel de term integriteit gebruikt.

Toepassingsniveau
waarde
Dimensie
Consistentie
Zinsjabloon
voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten in de registratie voldoen aan de gedefinieerde beperkingsregels
Deel van Raamwerk gegevenskwaliteit
Basis

In andere modellen

ISO/IEC 25024
Semantic consistency
NEN-ISO 19157
Conceptual consistency
ISO 5725
-
DAMA-NL
ConsistencyComparability over time
Kwaliteitsraamwerk Omgevingswet
Conceptuele consistentie

Voorbeelden

Je kunt relaties tussen gegevens ook beschouwen als attributen (de waarde van het attribuut is dan een verwijzing naar een gegevensobject) en daarop is logische consistentie dus ook van toepassing. Er bestaan formele talen waarin kwaliteitsregels en/of de daaraan ten grondslag liggende bedrijfsregels kunnen worden uitgedrukt zoals OCL, Schematron, OWL, SHACL en SBVR. Het voordeel van formele talen is dat ze in potentie ook geautomatiseerd kunnen worden, waardoor geautomatiseerde kwaliteitscontroles kunnen worden uitgevoerd. Een controle op logische consistentie op basis van kwaliteitsregels gaat verder dan een schemavalidatie.