Machtigen en vertegenwoordigen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Vastgesteld door Programmeringsraad Logius (PL)
Bron
GA Machtigen

Beschrijving

Personen moeten in staat worden gesteld om elkaar over en weer te kunnen machtigen en vertegenwoordigen, in ieder geval in hun relatie met de overheid. Personen betreffen zowel Natuurlijke als Niet-Natuurlijke personen.

Voorbeelden

Een voorbeeld van vrijwillig machtigen is de machtiging via de stempas. Voorbeelden van wettelijke machtigingen zijn de rechtbankbeschikking (mentor, bewindvoerder of curator), nabestaanden en ouderlijk gezag.

Rationale

Conform de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb, zie Wettelijk kader A en B), moet iedereen door een ander vertegenwoordigd kunnen worden in zijn of haar relatie met de overheid. Iedereen die niet zelf wil, kan of mag handelen moet door een ander vertegenwoordigd kunnen worden, vrijwillig of op wettelijke basis. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het gewenst om ook in het private domein en landsgrensoverstijgend machtigen en vertegenwoordigen mogelijk te kunnen maken.

Implicaties

Zie voor de implicaties de onderliggende generieke functies.

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor Machtigen en vertegenwoordigen.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GA-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GA-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Machtigen en vertegenwoordigen */
10028 [URL="[[BW3 Vermogensrecht]]", label="BW3 Vermogensrecht"]
8762 [URL="[[Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]
8761 [URL="[[Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging]]", label="Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging"]
9058 [URL="[[Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]
8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]
8763 [URL="[[Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]
{10028;8762;8761;9058;8763 } -> 8759 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]
10024 [URL="[[Toegang]]", label="Toegang"]
8759 -> { 10024} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Machtigen en vertegenwoordigen */
8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]

{ } -> 8759 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Machtigen en vertegenwoordigen */
2721 [URL="[[DigiD Machtigen]]", label="DigiD Machtigen"]
8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]

{2721 } -> 8759 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan
red: Wordt gerealiseerd door

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in