Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Scope RFC
Type pagina
Overzichten
Meer Overzichten bekijken:
Alle Overzichten in het RFC

Deze pagina geeft weer hoe de Werkgroep NORA Architectuur Principes de bestaande Afgeleide principes verwerkt hebben in hun wijzigingsvoorstel dat eind 2021 in publieke review is gegaan en in 2022 is verwerkt in RFC Bindende architectuurafspraken 2022.

In het algemeen gezegd komen de meeste Afgeleide principes terug als Architectuurprincipes, al dan niet samengevoegd met verwante afgeleide principes. Voor een deel van de samengevoegde principes geldt dat ze op dit moment nog niet goed terug te zien zijn in de beschrijving van het nieuwe Architectuurprincipe, omdat ze nog moeten worden uitgewerkt tot Implicatie.

Mapping van Afgeleid principe naar Architectuurprincipe

IDAfgeleid principekomt terug in
AP01Diensten zijn herbruikbaarBundeling van diensten
Hergebruik vóór kopen vóór maken
AP02Ontkoppelen met dienstenBouw diensten modulair op
AP04Positioneer de dienstBeschrijf de dienst nauwkeurig
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijvingBeschrijf de dienst nauwkeurig
Afspraken vastgelegd
AP07Gebruik de landelijke bouwstenenStandaardiseer waar mogelijk
AP08Gebruik open standaardenStandaardiseer waar mogelijk
AP09Voorkeurskanaal internetAanvullend kanaal
Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP10Aanvullend kanaalVoorkeurskanaal internet
Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP12Eenmalige uitvraagVerplaats je in de gebruiker
AP13Bronregistraties zijn leidendInformatie-objecten systematisch beschreven
Ontkoppelen met diensten
Informeer bij de bron
AP14Terugmelden aan bronhouderInformatie-objecten systematisch beschreven
Informeer bij de bron
AP15Doelbinding (AP)Informatie-objecten systematisch beschreven
Perspectief gebruiker
Vertrouwelijkheid (principe)
Pas doelbinding toe
Overheidsdiensten zijn veilig en betrouwbaar
AP17Informatie-objecten systematisch beschreven
AP18Ruimtelijke informatie via locatieBundel diensten
AP19Perspectief gebruikerVerplaats je in de gebruiker
AP20Persoonlijke benaderingPerspectief gebruiker
Verplaats je in de gebruiker
AP21Bundeling van dienstenPositioneer de dienst
Bundel diensten
AP22No wrong doorNauwkeurige dienstbeschrijving
Verplaats je in de gebruiker
Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP23Automatische dienstverleningPerspectief gebruiker
Bied de dienst proactief aan
Persoonlijke benadering
AP24Proactief aanbiedenPerspectief gebruiker
Automatische dienstverlening
Bied de dienst proactief aan
Persoonlijke benadering
AP25Transparante dienstverleningAfnemer heeft inzage
Geef inzicht in de afhandeling van de dienst
AP26Afnemer heeft inzagePerspectief gebruiker
Transparante dienstverlening
Geef inzicht in de afhandeling van de dienst
AP27Een verantwoordelijke organisatieStuur cyclisch op kwaliteit
AP28Afspraken vastgelegdStuur cyclisch op kwaliteit
Een verantwoordelijke organisatie
AP29De dienstverlener voldoet aan de normStuur cyclisch op kwaliteit
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijkStuur cyclisch op kwaliteit
Baseline kwaliteit diensten
Verantwoording besturing kwaliteit
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteitPerspectief gebruiker
Stuur cyclisch op kwaliteit
Een verantwoordelijke organisatie
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Verantwoording besturing kwaliteit
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveauPerspectief gebruiker
Stuur cyclisch op kwaliteit
Een verantwoordelijke organisatie
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP33Baseline kwaliteit dienstenInformatie-objecten systematisch beschreven
Perspectief gebruiker
Stuur cyclisch op kwaliteit
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Verantwoording besturing kwaliteit
AP34Verantwoording besturing kwaliteitStuur cyclisch op kwaliteit
Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP43Vertrouwelijkheid (principe)Informatie-objecten systematisch beschreven
Perspectief gebruiker
AP44ControleerbaarheidPerspectief gebruiker

Mapping van Architectuurprincipe terug naar Afgeleid principe

IDAfgeleid principedeels gebaseerd op
NAP01Verplaats je in de gebruikerNo wrong door
Eenmalige uitvraag
Perspectief gebruiker
Persoonlijke benadering
NAP02Geef inzicht in de afhandeling van de dienstTransparante dienstverlening
Afnemer heeft inzage
NAP03Lever een kanaal-onafhankelijk resultaatNo wrong door
Voorkeurskanaal internet
Aanvullend kanaal
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
NAP04Bundel dienstenRuimtelijke informatie via locatie
Bundeling van diensten
NAP05Bied de dienst proactief aanAutomatische dienstverlening
Proactief aanbieden
NAP06Hergebruik vóór kopen vóór makenDiensten zijn herbruikbaar
NAP07Bouw diensten modulair opOntkoppelen met diensten
NAP08Standaardiseer waar mogelijkGebruik de landelijke bouwstenen
Gebruik standaard oplossingen
Gebruik open standaarden
NAP09Beschrijf de dienst nauwkeurigPositioneer de dienst
Nauwkeurige dienstbeschrijving
Diensten vullen elkaar aan
NAP11Pas doelbinding toeDoelbinding (AP)
NAP12Informeer bij de bronBronregistraties zijn leidend
Terugmelden aan bronhouder
NAP17Stuur cyclisch op kwaliteitBaseline kwaliteit diensten
Verantwoording dienstlevering mogelijk
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Een verantwoordelijke organisatie
Afspraken vastgelegd
De dienstverlener voldoet aan de norm
Verantwoording besturing kwaliteit

Grafische weergave mapping

In het onderstaande overzicht staan links de Afgeleide principes en rechts de nieuwe Architectuurprincipes waar zij (deels) in terug komen.

Beschrijf de dienst nauwkeurigBied de dienst proactief aanBouw diensten modulair opBundel dienstenGeef inzicht in de afhandeling van de dienstHergebruik vóór kopen vóór makenInformeer bij de bronLever een kanaal-onafhankelijk resultaatPas doelbinding toeStandaardiseer waar mogelijkStuur cyclisch op kwaliteitVerplaats je in de gebruikerDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: komt terug in