Model van begrippen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM.


Bron: MIM
Vastgesteld in: MIM 1.0 paragraaf 1.5
Toelichting: Beschrijft de werkelijkheid binnen het beschouwde domein (de ‘universe of discourse’) d.m.v. de daarin gehanteerde begrippen en hun relaties tot elkaar. Doel is dat de actoren daarbinnen elkaar begrijpen en één taal spreken. Een model van begrippen wordt opgesteld voor gebruik door mensen, met name uit ‘de business’. De begrippen worden beschreven in een formele taal, een vocabulaire. Een vocabulaire is geen informatiemodel. Begrippen kunnen in meerdere informatiemodellen gebruikt worden.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee


Dit begrip maakt deel uit van het conceptueel framework van het MIM en wordt binnen het thema Gegevensmanagement gebruikt om gegevenswoordenboeken te typeren en beschrijven.
Weergave van het vijflaagsmodel met het Nationaal Semantisch Vlak, waarbij dit vlak met pijlen is verbonden met vijf rechthoeken rechts hiervan: Begrippenmodel (groen), Conceptueel informatiemodel (rood), logisch informatiemodel (blauw), technisch datamodel (bruin) en register (geel)VijflaagsmodelNationaal Semantisch VlakGrondslagenlaagOrganisatorische laagNationaal Semantisch VlakApplicatielaagNetwerklaagMIM (Metamodel voor informatiemodellen)Model van begrippenConceptueel informatiemodelLogisch informatie- of gegevensmodelFysiek of technisch gegevens- of datamodelRegister