Monitor Biovigilantie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#Element: |Titel=Monitor Biovigilantie |Beschrijving=Ontvangen, registreren, analyseren en rapporteren van ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij de toepassing van lichaamsmaterialen. Ook de bevindingen van nader onderzoek door de voor weefselvigilantie (WV) verantwoordelijke persoon (‘Weefselvigilantie functionaris’) in het ziekenhuis of de weefselinstelling. Door registratie kan men gerichter aanbevelingen doen, waardoor de veiligheid van het gebruik van lichaamsmateriaal verder verhoogd kan worden. Tevens wordt jaarlijks navraag gedaan naar het aantal gedistribueerde/toegepaste eenheden. |Domein=Domein Gezondheid en zorg |Type register=Gebeurtenissen |Inhoud=Ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij de toepassing van lichaamsmaterialen |Opdrachtgever=Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |Bronhouder=Stichting TRIP |Wettelijke grondslag=Wet op de Kwaliteit en Veiligheid van Lichaamsmaterialen en  Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 |Is factsheet=Nee |Elementtype=Sectorregistratie }}