Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenDeze pagina is onderdeel van Monitor Open Standaardenbeleid 2017.


37

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=STARTTLS en DANE
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=STARTTLS is al geïmplementeerd (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074). DANE zal na 8 september opgepakt worden, met verwachte implementatie per Q1 2018.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=gepland


34

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=Het Kadaster is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001 en hanteert 27002. Het Handboek Beveiliging Kadaster is volledig op de BIR gebaseerd. In het jaarverslag is een in control statementEen verklaring dat de hoogste leiding ‘in control’ is. ‘In Control’ kan gedefinieerd worden als ‘de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een effectieve en efficiënte realisatie van strategische en operationele doelstellingen alsmede het hierover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden’. In het statement wordt verwezen naar een set van normen waaraan de mate van beheersing getoetst is. Tevens zijn in het statement de aangetroffen tekortkomingen ten aanzien van de beheersing en de in de processen opgenomen internal controls, de oorzaken ervan en de voorgenomen maatregelen om de knelpunten op te lossen, opgenomen.

Oorspronkelijke bron: Drs. A.J.G. Driessen RO CIA en drs. R. Kamstra, "Grip op bedrijfsprocessen met het ‘In Control Statement’" opgenomen.

 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


35

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=OWMS is wel van toepassing, maar PDOK hanteert via het Nationaal GEO Register de wettelijk vastgelegde standaarden, gebaseerd op Inspire en ISO volgens het zogenaamde NL profiel. Data.overheid.nl harvest het NGR met behulp van de CSW standaard (Catalogue Services for the Web' een OGC-Geostandaard (Open Geospatial Consortium), ook onderdeel van INSPIRE). De BRT voldoet dus niet aan de standaard maar voldoet wel aan alternatieve internationale standaarden. Er zijn geen interoperabiliteitsproblemen hierdoor.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet niet


36

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=SKOS (Simple Knowledge Organization System)
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


38

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=TLS v1.2 v1.1 en v1.0
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=Deze standaard wordt volledig door het Kadaster ondersteund (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


31

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=Het Kadaster voldeed al aan de Webrichtlijnen en heeft daarnaast een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl, waarin zij verklaart z.s.m. te willen voldoen aan Digitoegankelijk.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


32

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=Geo-standaarden
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=De BRT wordt zowel geleverd via PDOK (Wat biedt Publieke Dienstverlening Op de Kaart) in GML (Objectdata), als via internationale Geo-standaarden. Daarnaast wordt de BRT geleverd via PDOK in rasterformaat in GEO, tiff formaat en WMTS (Web Map Tile Service).
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


33

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=HTTPS en HSTS
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=BRT (Basisregistratie Topografie)
 • Toelichting=HTTPS wordt al toegepast, HSTS nog niet (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074). Dit wordt na 8 september 2017 opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=gepland