Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenDeze pagina is onderdeel van Monitor Open Standaardenbeleid 2017.


152

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=Op de Rijksoverheid is de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001. Logius heeft zich over toepassing van deze norm verantwoord door het afgeven van In Control Verklaringen (ICV's) aan de eigenaar (BZK/DGOBR). De ICV's zijn nog up-to-date.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


147

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=De laatste Webrichtlijnen toets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen) en hieruit zijn een aantal issues naar voren gekomen. Deze issues zijn opgelost en er is een nieuwe toets aangevraagd. Pas daarna kan worden vastgesteld of MijnOverheid volledig voldoet aan deze standaard.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=gepland


153

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=OWMS wordt niet ondersteund, want de web content van MijnOverheid is specifiek voor MijnOverheid en wordt dus niet uitgewisseld met andere partijen.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet niet


158

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=StUF
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=MijnOverheid heeft waar relevant de koppeling op basis van StUF. Dit is alleen relevant voor WOZ en Lopende Zaken
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


156

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=SPF (Sender Policy Framework)
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=SPF (Sender Policy Framework) is relevant en inmiddels geïmplementeerd.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


150

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=HTTPS en HSTS
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=Deze standaard wordt toegepast.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


155

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=SAML
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=Authenticatie loopt via SAML
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


154

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=PDF 1.7, PDF/A-1, PDF/A-2
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=MijnOverheid ondersteunt het genoemde PDF formaat, maar controleert hier niet op. MijnOverheid genereert zelf geen PDF files. In 2016 is een impact-analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat het betekent wanneer men PDF-bijlages wel gaat controleren en wat eventuele vervolgacties zijn. Er is besloten om niet op formaat te gaan controleren
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


146

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=Digikoppeling 2.0
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=Nieuwe koppelingen worden conform Digikoppeling 2.0 ingericht. Nagenoeg alle koppelingen voldoen aan de standaard, alleen in het uitzonderlijke geval dat een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. dit niet ondersteunt, dan niet.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet deels


159

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=TLS v1.2 v1.1 en v1.0
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=In de dienstverlening aan burgers maakt MijnOverheid gebruik van een TLS 1.2-verbinding (https://internet.nl/site/mijn.overheid.nl). De koppelingen met afnemers (overheidsorganisaties) lopen ook via TLS op basis van PKIoverheid-certificaten.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


148

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=DKIM
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=MijnOverheid voldoet aan DKIM (conform https://internet.nl)
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


149

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=DNSSEC
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=MijnOverheid voldoet aan DNSSEC (conform https://internet.nl)
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


157

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=STARTTLS en DANE
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=Deze standaard relevant en wordt toegepast.
 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet


151

 • Elementtype=StandaardGebruik
 • Subobject van=Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
 • Heeft bron=Monitor Open Standaardenbeleid 2017
 • PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2018-03-08
 • Beschrijft toepassing van=IPv6 en IPv4
 • Beschrijft eigenschap van voorziening=MijnOverheid
 • Toelichting=Mijnoverheid gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Mijnoverheid ondersteunt op dit moment alleen IPv4.

(Er zijn plannen om IPv6 te activeren, maar er is nog geen concrete datum aan deze plannen gekoppeld)

 • Toepasbaar=van toepassing
 • Compliancy=voldoet niet