Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid

Uit NORA Online
< Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is onderdeel van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017.


152

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
Op de Rijksoverheid is de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001. Logius heeft zich over toepassing van deze norm verantwoord door het afgeven van In Control Verklaringen (ICV's) aan de eigenaar (BZK/DGOBR). De ICV's zijn nog up-to-date.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


147

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
De laatste Webrichtlijnen toets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen) en hieruit zijn een aantal issues naar voren gekomen. Deze issues zijn opgelost en er is een nieuwe toets aangevraagd. Pas daarna kan worden vastgesteld of MijnOverheid volledig voldoet aan deze standaard.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
gepland


153

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
OWMS
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
OWMS wordt niet ondersteund, want de web content van MijnOverheid is specifiek voor MijnOverheid en wordt dus niet uitgewisseld met andere partijen.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


158

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
StUF
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
MijnOverheid heeft waar relevant de koppeling op basis van StUF. Dit is alleen relevant voor WOZ en Lopende Zaken
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


156

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
SPF
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
SPF (Sender Policy Framework) is relevant en inmiddels geïmplementeerd.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


150

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
HTTPS en HSTS
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
Deze standaard wordt toegepast.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


155

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
SAML
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
Authenticatie loopt via SAML
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


154

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
PDF 1.7, PDF/A-1, PDF/A-2
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
MijnOverheid ondersteunt het genoemde PDF formaat, maar controleert hier niet op. MijnOverheid genereert zelf geen PDF files. In 2016 is een impact-analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat het betekent wanneer men PDF-bijlages wel gaat controleren en wat eventuele vervolgacties zijn. Er is besloten om niet op formaat te gaan controleren
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


146

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
Digikoppeling (Standaarden)
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
Nieuwe koppelingen worden conform Digikoppeling 2.0 ingericht. Nagenoeg alle koppelingen voldoen aan de standaard, alleen in het uitzonderlijke geval dat een afnemer dit niet ondersteunt, dan niet.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet deels


159

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
TLS
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
In de dienstverlening aan burgers maakt MijnOverheid gebruik van een TLS 1.2-verbinding (https://internet.nl/site/mijn.overheid.nl). De koppelingen met afnemers (overheidsorganisaties) lopen ook via TLS op basis van PKIoverheid-certificaten.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


148

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DKIM
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
MijnOverheid voldoet aan DKIM (conform https://internet.nl)
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


149

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DNSSEC
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
MijnOverheid voldoet aan DNSSEC (conform https://internet.nl)
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


157

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
STARTTLS en DANE
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
Deze standaard relevant en wordt toegepast.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


151

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/MijnOverheid
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
IPv6 en IPv4
Beschrijft eigenschap van voorziening
MijnOverheid
Toelichting
Mijnoverheid gebruikt het Logius infrastructuur platform. Dit platform ondersteunt de open standaard IPv4 en IPv6 voor internet gebruik. Mijnoverheid ondersteunt op dit moment alleen IPv4.

(Er zijn plannen om IPv6 te activeren, maar er is nog geen concrete datum aan deze plannen gekoppeld)

Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet