Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord

Uit NORA Online
< Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is onderdeel van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017.


185

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
SAML
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
ODC-Noord maakt voor het interne systeem geen gebruik van SAML. Bij het ontwikkelen van diensten ten bate van klanten (SaaS) wordt SAML onderzocht en waar mogelijk toegepast.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


176

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
Websites van ODC-Noord die aan het internet ontsloten zijn, voldoen in principe aan Digitoegankelijk, dit is een inrichtingseis. ODC heeft de website niet laten toetsen. Het waarmerk drempelvrij is dan ook niet behaald. De WCAG checker op http://checkers.eiii.eu/ geeft bijvoorbeeld bij https://www.odc-noord.nl/over-odc-noord een hoge, maar onvolledige, score van 107/112.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


181

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
ODC-Noord implementeert op dit moment de BIR. Er is nog geen in control statement. De leveranciers van de rekencentra voldoen beide aan ISO 27001. Een BIR-audit op housing is uitgevoerd eind 2014.

Er werd in 2016 een ADR (Audit Dienst Rijk) onderzoek uitgevoerd per departement. Dit richt zich o.a. op de opvolging die de departementen hebben gegeven aan nog uit te voeren activiteiten genoemd o.a. in de bevindingen uit het BIR onderzoek van de ADR over 2015 (bijvoorbeeld in de vorm van verbeterplannen verankerd in jaarplannen), en op de onderbouwing (dossiervorming) bij de systemen voor het wel of niet voldoen aan de BIR. Het onderzoek is in januari 2017 gepubliceerd, en er loopt op dit moment een verbeterplan met betrekking tot de ADR bevindingen. Er is echter nog geen concrete datum bekend.

Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


187

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
TLS
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
Het beleid van ODC-Noord voor internet-gekoppelde systemen is dat TLS (in volgorde) van TLS1.2, TLS1.1 wordt aangeboden. TLS 1.0 wordt niet toegepast tenzij er een explain komt van de site-eigenaar.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


177

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DKIM
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
DKIM is nog niet geïmplementeerd voor ODC-Noord. Voor e-mail maakt ODC-Noord vooralsnog gebruik van de mail-faciliteiten van DUO. Er zou een eigen e-mailinfrastructuur vanaf eind 2015 komen, maar dit is nog niet in gang gebracht. In het kader van de beweging van OCW naar één werkplekconcept is het mogelijk dat op termijn een multi-tenant mail-oplossing aangeboden wordt, maar dit is nog niet in gang. Planning is om dit eind 2018 afgerond te hebben.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
gepland


178

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DNSSEC
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
ODC-Noord heeft sinds het onderzoek uit 2015 een eigen DNS ingericht, die DNSSEC gebruikt.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


184

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
PDF 1.7, PDF A/1, PDF A/2
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
V.w.b. uitwisseling van (definitieve) documenten met externe partijen wordt gebruik gemaakt van PDF. PDFCreator van Windows wordt als printoptie in de kantoorautomatiseringsomgeving aangeboden. De standaardinstelling is PDF versie 1.4,? optioneel is 1.5. Vooralsnog wordt er bij DUO nog voor gekozen om de gratis variant van PDF-creator beschikbaar te stellen. Deze biedt maximaal PDF 1.5.

Gebruikers van LibreOffice (dat is het meest gebruikte Office-pakket binnen de operationele omgeving van ODC-Noord) kunnen documenten exporteren naar PDF/A-1. Op dit moment is dat nog geen standaard werkwijze.

Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet deels


188

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
WPA2 Enterprise
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
Deze standaard is toegepast waar ODC-Noord wifi gebruikt.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


182

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
ODF
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
In de operatie van ODC-Noord wordt over het algemeen gebruik gemaakt van documenten in ODF-formaat. Vanwege opmaak- en interoperabiliteitsproblemen wordt dit voor communicatie met externen beperkt gebruikt.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


179

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
HTTPS en HSTS
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
De cloud dashboards zijn allemaal uitsluitend via HTTPS benaderbaar een aantal websites draaien op HSTS. De overige websites worden in de loop van 2017 aangepast.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet deels


183

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
OWMS
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
Hier is nog aandacht voor geweest in versie 1.0 van de ODC-Noord website. OWMS wordt meegenomen in de volgende versie. De update hiervoor is voor 2018 verwacht.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
gepland


180

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/ODC-Noord
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
IPv6 en IPv4
Beschrijft eigenschap van voorziening
ODC-Noord
Toelichting
Intern wordt IPv6 gebruikt op een specifiek netwerk. Nog niet alle benodigde producten worden met IPv6 aangeboden. Zodra de markt alles op het juiste niveau kan aanbieden zal dit geïmplementeerd worden en de systemen die vanaf het internet benaderbaar zijn ook worden ontsloten via IPv6.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet deels