Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt

Uit NORA Online
< Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is onderdeel van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017.


219

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
HTTPS en HSTS
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
HTTPS is 100% doorgevoerd voor alle communicatie met klanten. HSTS is nog niet geïmplementeerd.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


223

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
PDF 1.7, PDF A/1, PDF A/2
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
De meeste zaken die het digitale personeelsdossier ingaan zijn PFD/A. De grootste uitzondering/afwijking zijn de digitale loonstroken, die zijn nog altijd PDF 1.3. Reden/oorzaak is dat deze aangemaakt worden met een standaard SAP conversieroutine die niet anders dan PDF 1.3 kan genereren. Er is momenteel geen concreet plan de loonstroken in PDF A/x te genereren. PDF A/2 wordt nog niet gebruikt binnen P-Direkt.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet deels


215

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
Digikoppeling (Standaarden)
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
P-Direkt heeft vele interfaces met partijen binnen de overheid, Identity management, hr-data, arbo-diensten, ziekmeldingen, koppelingen met BD. Salarisverwerkingssysteem werkt op basis van Digikoppeling. Alle nieuwe koppelingen die P-Direkt ontwikkelt, worden gebouwd op basis van Digikoppeling. Richting 2018 migreert de voorziening naar de rijksdatacenters, Digikoppeling krijgt dan een nog belangrijkere rol.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


222

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
ODF
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
Veel brieven die automatisch gegenereerd worden, worden in Word gemaakt en naar managers verstuurd, die deze dan zelf nog aanpassen. P-Direkt gebruikt .doc, omdat dit voor de doelgroep het meest gangbaar is. De ontvanger van de brieven zou dit zelf moeten omzetten met de aanwezige KA software die ODF ondersteunt. Het proces dat brieven genereert is het niet mogelijk ODF bestanden te genereren.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


225

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
SPF
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
SPF (Sender Policy Framework) moet nog geïmplementeerd worden door de beheerder van de mail dienst (in het geval van P-Direkt is dat SSC-ICT).
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


218

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DNSSEC
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
Op de Haagse ring maakt het netwerk van SSC-ICT, waar P-Direkt gebruik van maakt, geen gebruik van DNSSEC. Ook hier geldt dat P-Direkt een afnemer is van een Rijksbrede dienst en het initiatief voor het implementeren van DNSSEC bij de SSC-ICT ligt. SSC-ICT gaf in 2016 aan dat zij op hun beurt weer afhankelijk zijn van de leverancier van de Haagse ring, namelijk Logius.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


213

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
Ades Baseline Profiles
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
De implementatie van deze standaard is nog niet gestart.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


214

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
BWB
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
Alle verwijzingen naar wetten worden conform de BWB-standaard gemaakt. De redactie heeft de richtlijn dat ze altijd op deze manier handelt bij verwijzingen naar wetsteksten of andere regels en richtlijnen die op wetten.overheid.nl te vinden zijn.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


217

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DKIM
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
P-Direkt maakt gebruik van de mailservers van SSC-ICT, onder andere voor het versturen van de loonstroken aan de medewerkers. P-Direkt heeft aangegeven dat het initiatief voor de adoptie van dit soort standaarden dan ook bij SSC-ICT ligt. Navraag bij SSC-ICT leert dat DKIM actief gemaakt is voor deze mailservice van P-Direkt.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


221

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
De hosting van de dienstverleningssystemen van P-Direkt voldoet aan de BIR (BIR compliancy is integraal onderdeel van de inrichting van het ODC, en als zodanig daarmee ook voor P-Direkt). Echter, er bestaat bij de beheerorganisatie nog onduidelijkheid of de beheerorganisatie ook aan de BIR voldoet. Daarom staat de status hier op Deels.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet deels


224

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
SAML
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
P-Direkt gebruikt SAML om Single Sign-On in te vullen. Verbinding naar de kerndepartementen is gelegd, maar een gedeelte van de rijksambtenaren van onderliggende organisatieonderdelen, moeten nog handmatig inloggen. P-Direkt heeft met de kerndepartementen de afspraak gemaakt dat de kerndepartementen verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de Single Sign-on functie bij de onderliggende organisatieonderdelen.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


226

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
TLS
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
Alle diensten van P-Direkt die door middel van HTTP worden ontsloten, worden enkel aangeboden via TLS v1.0 of hoger.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


220

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
IPv6 en IPv4
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
De Haagse ring, waarover eigenlijk al het verkeer naar de P-Direkt loopt, ondersteunt geen IPv6. De P-Direkt voorzieningen, zoals gehost bij Match, ondersteunen in theorie momenteel al IPv6. In de praktijk is nog geen enkele afnemer op IPv6 aangesloten. Op het aanbieden van IPv6 door de Haagse Ring heeft P-Direkt geen invloed.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


216

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/P-Direkt
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)
Beschrijft eigenschap van voorziening
P-Direkt
Toelichting
Het Portal is nog altijd in ontwikkeling. Er is op dit portal nog geen Webrichtlijnen toets geweest. P-Direkt is zich ervan bewust dat er nog geen volledige compliancy is met de Webrichtlijnen.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet