Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten

Uit NORA Online
< Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is onderdeel van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017.


278

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
PDF 1.7, PDF/A-1, PDF/A-2
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
Primair wordt de stelseldocumentatie via HTML op eherkenning.nl gepubliceerd. Stelseldocumentatie wordt met behulp van office software gepubliceerd in PDF/A-formaat. Overige documenten worden met een aparte tool in PDF/A formaat geconverteerd omdat het gehanteerde DMS dit niet ondersteunt.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


279

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
SAML
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
SAML is een verplichte eis vanuit het stelsel.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


281

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
STARTTLS en DANE
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
STARTTLS is geïmplementeerd voor eherkenning.nl en idensys.nl. De implementatie van DANE is nog onderwerp van onderzoek.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet niet


272

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) is een eis vanuit het stelsel aan de deelnemers. Bij vermoeden van non-conformiteit kan een toets worden opgestart.

De website voor eHerkenning.nl, onder beheer van de beheersorganisatie zelf, voldoet en is getoetst conform WCAG 2.0 (AA): https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1497. Voor Idensys staat dit gepland (mede afhankelijk van besluitvorming).

Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


274

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DNSSEC
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
DNSSEC werd in 2015 in de productieomgeving opgenomen.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


275

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
HTTPS en HSTS
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
HTTPS en HSTS wordt toegepast op alle websites en webapplicaties onder beheer van de beheerorganisatie.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


282

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
TLS
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
Het afsprakenstelsel stelt het gebruik van TLS1.x verplicht.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


276

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
IPv6 en IPv4
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
Aan de ondersteuning van IPv6 voor alle (publiek toegankelijke) systemen wordt gewerkt. De plandatum om IPv6 geheel geïmplementeerd te hebben is eind 2017.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
gepland


280

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
SPF
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
SPF (Sender Policy Framework) wordt toegepast bij de voorziening, maar wordt vooralsnog niet vereist als toe te passen techniek voor deelnemers.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


273

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
DKIM
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
Bij verstuurde email wordt DKIM toegepast, bij ontvangst gebeurd dit door de centrale email voorzieningen van Logius (SSC-ICT).
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet


277

Elementtype
StandaardGebruik
Subobject van
Monitor Open Standaardenbeleid 2017/Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Heeft bron
Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Publicatiedatum
2018-03-08
Beschrijft toepassing van
NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002
Beschrijft eigenschap van voorziening
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Toelichting
De BIR is van toepassing op Logius, in het stelsel wordt certificering tegen ISO27001 geëist voor de deelnemers. De beheerorganisatie zelf is als stelselbeheerder ook gecertificeerd volgens ISO 27001. Daarvoor is ook een in controlstatement beschikbaar.
Toepasbaar
van toepassing
Compliancy
voldoet