De Monitor Open Standaardenbeleid 2017 als herbruikbare data in NORA ontsloten

Uit NORA Online
Monitor Open Standaardenbeleid 2017 verwerkt in NORA-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Resultaten Monitor Open Standaardenbeleid 2017
Infographic Resultaten Monitor Open Standaardenbeleid 2017 uit digitaal magazine ForumStandaardisatie

De Monitor Open Standaardenbeleid 2017 als herbruikbare data in NORA ontsloten[bewerken]

donderdag 29 maart 2018 - Voor het vierde jaar op rij heeft NORA de bevindingen uit de Monitor Open Standaardenbeleid overgenomen, voor zover die betrekking hebben op generieke voorzieningen. Daardoor kan de lezer per bouwsteen zien welke standaarden relevant en toegepast worden, en omgekeerd. Omdat de gegevens ontsloten zijn in een semantische wiki, zijn ze eenvoudig herbruikbaar. Het overzicht is te vinden op Bouwstenen en gebruikte standaarden.

NORA spant zich in om architecten, projectleiders en beslissers op weg te helpen bij hun implementaties door informatie te bieden over de digitale infrastructuur. Zo tonen we bij voorzieningen ook onderliggende producten en kosteninformatie.

Monitor Open standaardenbeleid

De Monitor Open Standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart in hoeverre het beleid over open standaarden ook daadwerkelijk wordt gevolgd binnen de Nederlandse overheid, volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. Het doel van het beleid is om de interoperabiliteit te vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers te verkleinen. Dit doel kan alleen bereikt worden wanneer de Open Standaarden die verplicht worden gesteld ook breed worden toegepast. De Monitor bekijkt of er expliciet gevraagd wordt naar de juiste relevante standaarden bij aanbestedingen en of ze worden toegepast in generieke voorzieningen die de overheid zelf (door-)ontwikkelt. Alleen de bevindingen over generieke voorzieningen zijn verwerkt in de NORA.

ICTU voert deze monitor uit in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken, deze uitgave heeft betrekking op de periode juli 2016 tot juni 2017. De resultaten zijn tevens beschikbaar als rapport (PDF, 20,31 MB) en als online magazine.

Standaarden en Bouwstenen

In deze versie is de toepassing van 40 standaarden van de Pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie gemonitord in 31 bouwstenen en voorzieningen. Er is per bouwsteen eerst gekeken welke standaarden ook echt relevant zijn en vervolgens is getoetst of deze standaarden ook inderdaad worden toegepast.

De 5 standaarden die het vaakst relevant bleken voor voorzieningen zijn:

Hiervan heeft TLS met een gerealiseerde toepassing van 82% de beste score (negen voorzieningen). Het slechtst scoort IPv6: Zeven van de twaalf voorzieningen die deze eigenlijk zouden moeten toepassen doen dit niet en hebben ook geen plannen klaarliggen.

De drie voorzieningen die nu al volledig aan alle relevante standaarden voldoen zijn DigiD, de BRI (Basisregistratie Inkomen) en Rijksoverheid.nl.

Van de generieke voorzieningen blijken een aantal Basisregistraties (NHR, BAG, BRK, WOZ, BGT en BRV) en MijnOverheid met de meeste verplichte standaarden te maken te hebben: 17 tot wel 19 standaarden zijn voor hen relevant. Geen van de voorzieningen is het gelukt deze allemaal al volledig te implementeren, maar ze scoren met 12 tot 21% niet-voldoen zeker niet slechter dan voorzieningen die met minder standaarden te maken krijgen.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.