Monumentenregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Monumentenregister
Inhoud: Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumenten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Ruimtelijke objecten


Domein: Domein Cultuur sport en vrije tijdOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Verstrekkers: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Afnemers: burgers, bedrijven, overheid

De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumenten

Beschrijving

Het monumentenregister is een online database met alle Nederlandse monumenten in Nederland die het Rijk heeft aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit. Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze database opgenomen.Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. De meeste rijksmonumenten zijn woonhuizen. In het register zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • Monumentnummer
  • Beschermingsstatus
  • Omschrijving (dit is veelal de historische omschrijving uit het aanwijzingsbesluit en deze is daarom niet altijd actueel of juist)
  • Plaatselijke aanduiding (adres)
  • Kadastrale aanduiding (perceel)
  • Inschrijvingsgegevens
  • Complexnummer (indien van toepassing)

InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Wettelijke grondslag:

63.200 rijksmonumenten
Mutatiefrequentie:
Wijzigingen in kadastrale aanduidingen en adressen van rijksmonumenten worden permanent doorgevoerd. Tevens worden jaarlijks ongeveer 100 nieuwe rijksmonumenten aangewezen en enkele tientallen afgevoerd.
Informatiebronnen:

Het monumentenregister is openbaar en online te raadplegen via: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/