NBility (Netbeheerders Business Capability)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
Ton van der Knaap ton.vanderknaap@stedin.net
Status
Actueel
NBility versie 2.2 is gereleased. Versie 2.2 werkt capabilities volledig uit tot op niveau 3, zowel de primaire (core) capabilities van de netbeheerders als de richtinggevende en ondersteunende (Enterprise) capabilities. Daar hoort ook bij dat de bestuurde business objecten bepaald en gedefinieerd zijn. Een andere belangrijke uitbreiding van het model is het koppelen van de primaire waardestromen aan capabilities tot op niveau 3. Je kunt zo zien welke capabilities per waardestroom relevant zijn. Ook is de indeling van de waardestromen beter onderbouwd en zijn in het capability model zelf nog een paar verbeteringen doorgevoerd.
Versie
2.2
Publicatiedatum
2023-12-01
Beheerder
Gemeenschappelijke Netbeheerders georganiseerd in Netbeheer Nederland (NBNL)
Uitleg architecturen
Zie NORA Familie
logo NBility

Beschrijving

Het NBility model is een gezamenlijk model van de Nederlandse netbeheerders en beschrijft hun business capabilities, bedrijfsobjecten en waardestromen. NBility staat voor Netbeheerders Business Capability.

Het capability model is opgesteld om handvatten te bieden aan verandering binnen de netbeheerders. Door een gedeeld model te gebruiken wordt het eenvoudiger voor netbeheerders onderling en voor hun leveranciers om samen te werken, doordat ze dezelfde taal spreken.​


Documentatie


Contact

Ton van der Knaap ton.vanderknaap@stedin.net

Afbakening en raakvlakken

Relevant binnen

Domein Landbouw natuur en voedsel, Domein Economie en ondernemen,

Gerelateerd aan: