NBility (Netbeheerders Business Capability)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
Ton van der Knaap ton.vanderknaap@stedin.net
Status
Actueel
NBility versie 2.1 is gereleased. In versie 2.1 van het model zijn ook de richting gevende en ondersteunende capabilities uitgewerkt in een volwaardige set van enterprise capabilities op drie niveaus.
Versie
2.1
Publicatiedatum
2023-04-01
Beheerder
Gemeenschappelijke Netbeheerders georganiseerd in Netbeheer Nederland (NBNL)
Uitleg architecturen
Zie NORA Familie
logo NBility

Beschrijving

Het NBility model is een gezamenlijk model van de Nederlandse netbeheerders en beschrijft hun business capabilities, bedrijfsobjecten en waardestromen. NBility staat voor Netbeheerders Business Capability.

Het capability model is opgesteld om handvatten te bieden aan verandering binnen de netbeheerders. Door een gedeeld model te gebruiken wordt het eenvoudiger voor netbeheerders onderling en voor hun leveranciers om samen te werken, doordat ze dezelfde taal spreken.​


Documentatie


Contact

Ton van der Knaap ton.vanderknaap@stedin.net

Afbakening en raakvlakken

Relevant binnen

Domein Landbouw natuur en voedsel, Domein Economie en ondernemen,

Gerelateerd aan: