NCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


 
Bron.png
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

Externe verwijzinghttps://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Actualiseren beveiligingsplannen en toewijzen aan verantwoordelijken (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Applicatie architectuur (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Beschrijven ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
vaststellen en bekendmaken patchmanagementproces en -procedures ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Communiceren verbeteringsvoorstellen uit evaluatierapportages en communiceren met de verantwoordelijken (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Continuiteitsmanagement (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Contractmanagement (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
De Patchmanagement procedure is actueel en beschikbaar (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
De rollen en verantwoordelijkheden voor Patchmanagement zijn vastgesteld (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
ISOR:Taken ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de beheerwerkzaamheden zijn vastgelegd ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
ISOR:De taken ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Een patchrichtlijn is opgesteld, vastgesteld en geaccordeerd. (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Een technisch mechanisme zorgt voor (semi-)automatische updates (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
ISOR:Het BCMS is beschreven ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
goedgekeurd ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
toegekend en behandeld door het management ()Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Het al dan niet uitvoeren van de verworven patches voor programmacode is geregistreerd (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Het eisenpakket bij verwerving van Huisvestingsvoorzieningen bevat de gestelde eisen en specificaties (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Ontwikkelaars zijn wat betreft patchmanagement bekend met hun formeel vastgelegde verantwoordelijkheden (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Op basis van inzicht vanuit configuratiebeheer worden de servers gepatcht (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Opvolgen verbeteringsvoorstellen uit analyse-rapportages (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Patchmanagement en noodzakelijke patchmanagement procedures zijn beschreven, vastgesteld en bekendgemaakt (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Patchmanagement serverplatform (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Patchmanagement softwarepakketten (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Registratie van de aspecten van een patch (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties
Registreren en rapporteren evaluaties van technische kwetsbaarheden (Norm)Is uitwerking vanNCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties