NEN-ISO/IEC 18033-2:2006 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Asymmetric ciphers)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Naam
NEN-ISO/IEC 18033-2:2006 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Asymmetric ciphers)
ID

NEN-ISO/IEC 18033-2:2006

Type

Standaard

Publicatiedatum
2006/06/01
Versie
2006
Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Laag 2: Organisatorische laag


Dit deel van ISO/IEC 18033 specificeert verschillende asymmetrische cijfers. Deze specificaties schrijven de functionele interfaces en correcte methoden voor het gebruik van dergelijke versleutelingen in het algemeen voor, evenals de precieze functionaliteit en het versleutelde tekstformaat voor verschillende specifieke asymmetrische versleutelingen (hoewel conforme systemen ervoor kunnen kiezen om alternatieve formaten te gebruiken voor het opslaan en verzenden van versleutelde teksten) . Een normatieve bijlage (Annex A) geeft ASN.1-syntaxis voor object-ID's, openbare sleutels en parameterstructuren die moeten worden geassocieerd met de algoritmen die zijn gespecificeerd in dit deel van ISO/IEC 18033. Deze specificaties schrijven echter geen protocollen voor voor het op betrouwbare wijze verkrijgen van een openbare sleutel, voor het bewijs van bezit van een privésleutel, of voor validatie van openbare of privésleutels; zie ISO/IEC 11770-3 voor richtlijnen over dergelijke belangrijke managementkwesties. De asymmetrische cijfers die in dit deel van ISO/IEC 18033 worden gespecificeerd, worden aangegeven in clausule 7.6.

De volledige titel van deze standaard is NEN-ISO/IEC 18033-2:2006 Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 2: Asymmetric ciphers.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Als in wet- en regelgeving dwingend wordt verwezen naar Nationale normen (NEN normen), dan zijn deze normen vrij beschikbaar. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. De ministeries betalen hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN, want het auteursrecht op de normen blijft bij NEN.
Zie verder NEN Connect: Vrij Beschikbare Normen

Gerelateerd

NEN-ISO/IEC 18033-1:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - General), NEN-ISO/IEC 18033-3:2005 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Block ciphers), NEN-ISO/IEC 18033-5:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Identity-based ciphers), NEN-ISO/IEC DIS 18033-6 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Homomorphic encryption), ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), NEN-ISO/IEC 18033-4:2012 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Stream ciphers ), NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut)