NEN-ISO/IEC 18033-3:2005 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Block ciphers)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenTekst "vervangen" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is vervangen en niet langer actueel.
NEN-ISO/IEC 18033-3:2005 is vervangen door:
  • NEN-ISO/IEC 18033-3:2005/C1:2006
  • NEN-ISO/IEC 18033-3:2005/C2:2007
  • NEN-ISO/IEC 18033-3:2005/C3:2008
  • NEN-ISO/IEC 18033-3:2010/A1:2021
Standaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 18033-3:2005 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Block ciphers)

ID: NEN-ISO/IEC 18033-3:2005
Type: Standaard
Publicatiedatum: 2005/08/01
Versie: 2005
Laag 2: Organisatorische laag
Status actualiteit: Vervangen

Dit deel van ISO/IEC 18033 specificeert blokcijfers. Een blokcijfer koppelt blokken van n-bits aan blokken van n-bits, onder besturing van een sleutel van k-bits. Er zijn in totaal zes verschillende blokcijfers gedefinieerd. Aan de algoritmen die in dit deel van ISO/IEC 18033 zijn gespecificeerd, zijn object-ID's toegewezen in overeenstemming met ISO/IEC 9834. De lijst met toegewezen object-ID's wordt gegeven in bijlage B. Eventuele wijzigingen in de specificatie van de algoritmen resulterend in een wijziging van functionele gedrag zal resulteren in een wijziging van de object-ID die aan het algoritme is toegewezen. De volledige titel van deze standaard is NEN-ISO/IEC 18033-3:2005 Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 3: Block ciphers.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), NEN-ISO/IEC 18033-1:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - General), NEN-ISO/IEC 18033-2:2006 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Asymmetric ciphers), NEN-ISO/IEC 18033-5:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Identity-based ciphers), NEN-ISO/IEC DIS 18033-6 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Homomorphic encryption), NEN-ISO/IEC 18033-4:2012 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Stream ciphers ), NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut)