NEN-ISO/IEC 18033-5:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Identity-based ciphers)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 18033-5:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Identity-based ciphers)

ID: NEN-ISO/IEC 18033-5:2015
Type: Standaard
Publicatiedatum: 2015/12/01
Versie: 2015
Laag 2: Organisatorische laag
Status actualiteit: Actueel

NEN-ISO/IEC 18033-5 specificeert op identiteit gebaseerde versleutelingsmechanismen. Voor elk mechanisme worden de functionele interface, de precieze werking van het mechanisme en het cijfertekstformaat gespecificeerd. Conforme systemen kunnen echter alternatieve formaten gebruiken voor het opslaan en verzenden van cijferteksten. De volledige titel van deze standaard is NEN-ISO/IEC 18033-5:2015 Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 5: Identity-based ciphers.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), NEN-ISO/IEC 18033-1:2015 (IT Security techniques - Encryption algorithms - General), NEN-ISO/IEC 18033-2:2006 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Asymmetric ciphers), NEN-ISO/IEC 18033-3:2005 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Block ciphers), NEN-ISO/IEC 18033-4:2012 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Stream ciphers ), NEN-ISO/IEC DIS 18033-6 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Homomorphic encryption), NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut)