NEN-ISO/IEC 19941:2017 (Information technology - Cloud computing - Interoperability and portability)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Naam
NEN-ISO/IEC 19941:2017 (Information technology - Cloud computing - Interoperability and portability)
ID

NEN-ISO/IEC 19941:2017

Type

Standaard

Publicatiedatum
2017/12/01
Versie
2107
Wijzigingsdatum


NEN-ISO/IEC 19941 specificeert interoperabiliteit en portabiliteitstypen voor cloudcomputing, de relatie en interacties tussen deze twee transversale aspecten van cloudcomputing en algemene terminologie en concepten die worden gebruikt om interoperabiliteit en portabiliteit te bespreken, met name met betrekking tot clouddiensten.


Dit document heeft betrekking op andere normen, namelijk ISO/IEC 17788, ISO/IEC 17789, ISO/IEC 19086-1, ISO/IEC 19944, en verwijst in het bijzonder naar de transversale aspecten en componenten die zijn geïdentificeerd in ISO/IEC 17788 en ISO/IEC 17789 respectievelijk.


Het doel van dit document is ervoor te zorgen dat alle partijen die betrokken zijn bij cloud computing, met name Cloud Service Consumers (CSC's), (Cloud Service Providers (CSP's) en cloudservicepartners (CSN's) die optreden als cloudserviceontwikkelaars, een gemeenschappelijk begrip hebben van interoperabiliteit en portabiliteit voor hun specifieke behoeften. Dit gemeenschappelijke begrip helpt om interoperabiliteit en draagbaarheid in cloud computing te bereiken door gemeenschappelijke terminologie en concepten vast te stellen.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut)