NEN-ISO/IEC 22316:2017 (Organizational resilience - Principles and attributes)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 22316:2017 (Organizational resilience - Principles and attributes)
ID: NEN-ISO/IEC 22316:2017
Type: Standaard
Versie: 2017


De ISO 22316 biedt richtlijnen om de organisatorische veerkracht voor elke grootte of type organisatie te verbeteren. De ISO 22316is niet specifiek voor een branche of sector en kan gedurende de hele levensduur van een organisatie worden toegepast. De ISO 22316 bevordert niet het benaderen van uniformiteit in alle organisaties, omdat specifieke doelstellingen en initiatieven zijn afgestemd op de behoeften van een individuele organisatie.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Meer informatie