NEN-ISO/IEC 25010:2011 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Naam
NEN-ISO/IEC 25010:2011 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models)
ID

NEN-ISO/IEC 25010:2011

Type

Standaard

Publicatiedatum
2011/03/01
Versie
2011
Wijzigingsdatum


Deze internationale norm definieert:

  1. een gebruikskwaliteitsmodel dat bestaat uit vijf kenmerken (waarvan sommige verder zijn onderverdeeld in subkenmerken) die betrekking hebben op de uitkomst van interactie wanneer een product wordt gebruikt in een bepaalde gebruikscontext. Dit systeemmodel is toepasbaar op het volledige mens-computersysteem, inclusief zowel gebruikte computersystemen als gebruikte softwareproducten.
  2. Een productkwaliteitsmodel bestaande uit acht kenmerken (die verder zijn onderverdeeld in subkenmerken) die betrekking hebben op statische eigenschappen van software en dynamische eigenschappen van het computersysteem. Het model is toepasbaar op zowel computersystemen als softwareproducten. De kenmerken die door beide modellen worden gedefinieerd, zijn relevant voor alle softwareproducten en computersystemen. De kenmerken en subkenmerken bieden consistente terminologie voor het specificeren, meten en evalueren van systeem- en softwareproductkwaliteit. Ze bieden ook een reeks kwaliteitskenmerken waarmee de gestelde kwaliteitseisen op volledigheid kunnen worden vergeleken.
De volledige titel van deze standaard is NEN-ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Als in wet- en regelgeving dwingend wordt verwezen naar Nationale normen (NEN normen), dan zijn deze normen vrij beschikbaar. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. De ministeries betalen hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN, want het auteursrecht op de normen blijft bij NEN.
Zie verder NEN Connect: Vrij Beschikbare Normen

Gerelateerd

ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut)