NEN-ISO/IEC 27033-2 (Network security - Guidelines for the design and implementation of network security)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 27033-2 (Network security - Guidelines for the design and implementation of network security)
ID: NEN-ISO/IEC 27033-2
Type: StandaardVolledige titel: NEN-ISO/IEC 27033-2 (Information technology - Security techniques - Network security-- Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security)Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Meer informatie