NEN-ISO/IEC 27033-3:2010 (Network security - Reference networking scenarios - Threats, design techniques and control issues)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 27033-3:2010 (Network security - Reference networking scenarios - Threats, design techniques and control issues)
ID: NEN-ISO/IEC 27033-3:2010
Type: Standaard
Versie: 2010Volledige titel: NEN-ISO/IEC 27033-3:2010 (Information technology - Security techniques - Network security - Part 3: Reference networking scenarios - Threats, design techniques and control issues)Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Meer informatie